ધો 7 પાસ પર ભરતી, વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024, ખાલી જગ્યાઓ : 73 | VMC Recruitment 2024

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

VMC Bharti 2024 : વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભરતી માં ઈચ્છા ધરાવતા ઉમેદવાર 13/03/2024 થી 22/03/2024 સુધી અરજી કરી શકે છે.

આ લેખ માં વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી ની વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે Vadodara Municipal Corporation Bharti 2024 વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે નીચે આપેલ છે. તેથી લેખ અંત સુધી વાંચવા વિંનતી.

#Ad

Vadodara Municipal Corporation Recruitment 2024 Highlight

ભરતી બોર્ડ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
પોસ્ટ નું નામવિવિધ જગ્યાઓ
ખાલી જગ્યાઓ73
ભરતી નું સ્થાનગુજરાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ22 માર્ચ 2024
અરજી કરવાની પ્રક્રિયાઓનલાઇન
અમારા Whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવ

ભરતી ની પોસ્ટ : 

 • આયુષ મેડિકલ ઓફિસર: 06
 • જુનિયર કારકુન (આઉટ સોર્સિંગ): 08
 • કેસ લેખક (આઉટ સોર્સિંગ): 19
 • પટાવાળા (આઉટ સોર્સિંગ): 13
 • આયાબેન (આઉટ સોર્સિંગ): 21
 • ડ્રેસર -યુસીએચસી (આઉટ સોર્સિંગ): 06

કુલ ખાલી જગ્યાઓ : 

ટોટલ : 73

શેક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ અને ઉમર મર્યાદા : 

આયુષ મેડિકલ ઓફિસરઆયુર્વેદ અને હોમિયોપેથીમાં ગ્રેજ્યુએટ
જુનિયર કારકુન (આઉટ સોર્સિંગ)ગ્રેજ્યુએટ કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશનમાં ડિપ્લોમા અથવા પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમMIS સિસ્ટમમાં 3 થી 5 વર્ષનો અનુભવ.
કેસ રાઈટર (આઉટ સોર્સિંગ):આરોગ્ય વિભાગમાં વર્ગ-4 તરીકે ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષના કામના અનુભવ સાથે 12મું પાસ.
પટાવાળા (આઉટ સોર્સિંગ)ઓછામાં ઓછું 8મું ધોરણ પાસ, અંગ્રેજી ને પ્રાધાન્ય.
આયાબેન (આઉટ સોર્સિંગ)ઓછા માં ઓછું 4થું ધોરણ પાસ, 3 વર્ષનો અનુભવ.
ડ્રેસર -યુસીએચસી (આઉટ સોર્સિંગ):ધોરણ-7 પાસ, ગુજરાતી શિક્ષિત અને કામનો અનુભવ.

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 2024 શેક્ષણિક લાયકાત ની વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન વાંચવા વિંનતી.

આ પણ વાંચો :

#Ad

ઉમર મર્યાદા : 

 • જગા નં ૧, ૨ અને ૩ માટે -૫૮ વર્ષ થી વધુ તેમજ નિવૃત ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહીં. જગા નં ૪, ૫ અને ૬ માટે – ૪૫ વર્ષ થી વધુ તેમજ નિવૃત ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહીં.

ભરતી ની પસંદગી પ્રક્રિયા:

 • લેખિત અને મૌખિક ઇન્ટરવ્યૂ

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024 માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?  | VMC Bharti 2024 Apply Online Gujarati 

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌપ્રથમ તમારે https://vmc.gov.in/Recruitment/Recruitment.aspx ની વેબસાઈટ ઉપર જવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે લાગુ પડતી જાહેરાત ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. 
 • પછી તમને નીચે “Apply Online” નું બટન જોવા મળશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તેમાં તમારે બધી Personal Details ભરવાની.
 • Personal Details ભર્યા બાદ તમારે Educational Details ભરવા માટે Educational Qualification ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે Upload Photograph ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે ત્યારબાદ તમારે ફોટો અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • (Photo અને Signature Upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature jpg format માં (10 KB સાઇઝથી વધારે નહિ તે રીતે) computer માં હોવા જોઇએ.

ફોટા ની સાઇઝ ઓછી કરવાની સરળ રીત જાણો

 • હવે Online Application ટેબ માં જઈ ને Confirm Application પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જો ભૂલ જણાય તો Edit બટન પર ક્લિક કરી ફોર્મ સુધારી લેવું.
 • ત્યારબાદ Confirm Application નંબર તમને જોવા મળશે જે તમારે સાચવી ને રાખવા.
 • પછી તમારે અરજી ફી ભરવાની રહેશે. 
 • પછી તમારે Print Application પર ક્લિક કરી ને application ફોર્મ ડાઉનોલડ કરવાનું રહેશે.

આ પણ વાંચો :

અરજી કરવા માટે વેબસાઇટ અહી ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ22 માર્ચ 2024
નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરો
WhatsAppp Group માં જોડાવJoin Now

આ લેખ માત્ર માહિતી પ્રદાન કરવા હેતુ થી બનાવેલ છે. કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

ભરતી માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો – FAQs

પ્ર.1 : વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024 માટે છેલ્લી તારીખ શું છે?

જ : VMC Bharti 2024 છેલ્લી તારીખ 22 માર્ચ 2024 સુધી

#Ad
પ્ર.2 : VMC Bharti 2024 ની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે?

જ : વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024 ની અરજી કરવાની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://vmc.gov.in/Recruitment/ApplyOnline.aspx

Leave a Comment