ડિલેવરી માટે મળશે કુલ રૂ.37,500 ની સહાય – શ્રમયોગી પ્રસુતિ સહાય યોજના | Shramyogi Prasuti Sahay Yojana Gujarat

Shramyogi Delivery Sahay Yojana Gujarat

શ્રમયોગી પ્રસૂતિ સહાય યોજના શું છે? અને અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી જાણો, Shramyogi Delivery Sahay Yojana Gujarat

શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના 2023 | Shramyogi Shikshan Sahay Yojana In Gujarati

શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય યોજના

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now Youtube Subscribe બાંધકામ વ્યવસાય માં જોડાયેલા જરૂરિયાતમંદ બાંધકામ શ્રમિકો ના બાળકો પ્રાથમિક શાળાથી શરૂ કરીને ઉચ્‍ચ શિક્ષણ (પી.એચ.ડી) સુધી ગુજરાત મકાન અને બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા શિક્ષણ સહાય પૂરી પાડવા માટે આ શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.  આ લેખ માં શ્રમયોગી શિક્ષણ … Read more

ઈ નિર્માણ કાર્ડ કેવી રીતે બનાવવું તેની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ જાણો | e Nirman Card Apply Online In Gujarat

ઈ નિર્માણ કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી? તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ જાણો. e Nirman Card Apply Online In Gujarat

ઈ નિર્માણ કાર્ડ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી, ફાયદા , ડોક્યુમેંટ્સ અને અરજી | e Nirman Card Portal Yojana In Gujarati

ઈ-નિર્માણ-કાર્ડ-યોજના

જાણો ઈ નિર્માણ કાર્ડ શું છે? મળવાપાત્ર લાભ, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ, ઈ નિર્માણ કાર્ડ માટે અરજી કેવી રીતે. e Nirman Card Yojana Gujarat.

માત્ર 5 રૂપિયા માં પોષ્ટિક ભોજન મળશે | શ્રમિક અન્નપુર્ણા યોજના 2023 | Shramik Annapurna Yojana Gujarat

શ્રમિક અન્નપુર્ણા યોજના શું છે? મળવાપાત્ર સહાય, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ, સહાય માટે અરજી કેવી રીતે કરવી.

શ્રમયોગી અકસ્માત મૃત્યુ સહાય યોજના | Accidental Death Assistance Scheme In Gujarati

શ્રમયોગી અકસ્માત મૃત્યુ સહાય યોજના

શ્રમયોગી અકસ્માત મૃત્યુ સહાય યોજના શું છે? મળવા પાત્ર સહાય, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ, સહાય માટે અરજી કેવી રીતે કરવી વગેરે ની સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા મળશે.

ગુજરાત બાંધકામ શ્રમયોગી અંત્યેષ્ઠિ સહાય યોજના | Antyeshti Sahay Yojana In Gujarati

અંત્યેષ્ઠિ સહાય યોજના

શ્રમયોગી નું કામ દરમિયાન મૃત્યુ થાય તો મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિના પરિવાર ને અંતેષ્ઠી સહાય યોજના હેઠળ અંતિમક્રિયા માટે ₹10,000 ની નાણાકીય સહાય મળશે.