ચૂંટણી કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કેવી રીતે કરવું ? | How To Link Aadhaar with Voter ID Card EPIC Online in Gujarati

ચૂંટણી કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ લિંક કેવી રીતે કરવું તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ જાણો. How To Link Aadhaar with Voter ID Card EPIC Online in Gujarati

ચૂંટણી કાર્ડ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું? | ચૂંટણી કાર્ડ ઓનલાઇન જોવા માટે | Voter ID Card Download In Gujarati

ઇલેક્શન કાર્ડ ડાઉનલોડ : હેલ્લો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું અમારા નવા આર્ટિકલ માં જેમાં તમને જોવા મળશે કે તમે કેવી રીતે તમારું (Voter ID Card Download In Gujarati) ચુંટણી કાર્ડ download કરી શકો છો તમારા મોબાઈલ માં કે પછી તમારા કોમ્પ્યુટરમાં, તો તેની બધી A To Z માહિતી અહીંયા તમને જોવા મળશે.  e-Epic Card ડાઉનલોડ કોણ કરી શકે? … Read more

ચૂંટણી કાર્ડ માટે ઓનલાઈન કેવી રીતે અરજી કરવી? | How to Apply for Voter ID Card Online in Gujarati

Hindi में पढ़े તમે જો તમારી ઉમર ૧૮ વર્ષથી ઉપર છે  તો ભારત ના દરેક નાગરિક ને મત આપવાનો અધિકાર હોઈ છે પરંતુ તેના માટે તમારી પાસે ચૂંટણી કાર્ડ હોવું ફરજીયાત છે. પહેલા તો ચૂંટણી કાર્ડ ની અરજી કરવા માટે રાહ જોવી પડતી કે ક્યારે કોઈ નજીક ની સરકારી શાળા માં કેમ્પ યોજાય અને નવા … Read more