ગુજરાત ટુરિઝમ ભરતી 2024, પગાર : 50000 સુધી લાયકાત અને અરજી પ્રક્રિયા | Gujarat Tourism Corporation Bharti 2024

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

Gujarat Tourism Bharti 2024 : ટુરિઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત લિમિટેડ, ગાંધીનગર દ્વારા વિવિધ 6 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભરતી માં ઈચ્છા ધરાવતા ઉમેદવાર 27/02/2024 થી 18/03/2024 સુધી અરજી કરી શકે છે. 

આ લેખ માં ગુજરાત ટુરિઝમ ભરતી ની વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે Gujarat Tourism Bharti 2024 વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે નીચે આપેલ છે. તેથી લેખ અંત સુધી વાંચવા વિંનતી.

#Ad
Gujarat Tourism Corporation Bharti 2024

Gujarat Tourism Recruitment 2024 Highlight

ભરતી બોર્ડ Tourism Corporation of Gujarat Limited 
પોસ્ટ નું નામવિવિધ જગ્યાઓ
ખાલી જગ્યાઓ06
ભરતી નું સ્થાનગુજરાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ18 માર્ચ 2024
અરજી કરવાની પ્રક્રિયાઓનલાઇન
અમારા Whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવ

ભરતી ની પોસ્ટ : 

 • Assistant General Manager (Finance)
 • Assistant General Manager (Skill)
 • Assistant General Manager (Event)
 • Deputy Manager (IT)
 • Deputy Manager (PPP)
 • Deputy Manager (Events)

કુલ ખાલી જગ્યાઓ : 

ટોટલ : 06

શેક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ અને ઉમર મર્યાદા : 

ગુજરાત ટુરિઝમ ભરતી 2024 શેક્ષણિક લાયકાત ની વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન વાંચવા વિંનતી.

આ પણ વાંચો :

#Ad

પરીક્ષા ફી: 

 • જનરલ – રૂ. 500 /
 • બીજા ઉમેદવારો ને – રૂ. 300/- 

માત્ર ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેંકિંગ ફી મોડ દ્વારા પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે.

પરીક્ષા પદ્ધતિ : 

ટેસ્ટ માત્ર એક જ તબક્કામાં લેવામાં આવશે.

 • દરેક પોસ્ટ માટે 100 ગુણનું પેપર
  • AGM – ફાયનાન્સ
  • AGM – કૌશલ્ય
  • AGM – ઇવેન્ટ
  • DM-IT
  • DM-PPP
  • DM- ઇવેન્ટ
 • દરેક પ્રશ્ન માટે 1 ગુણ અને દરેક ખોટા જવાબ અને દરેક માટે 0.25 નેગેટિવ માર્કિંગ
 • પ્રયાસ વિનાનો પ્રશ્ન. વિકલ્પ “E” પસંદ કરવા માટે કોઈ નકારાત્મક માર્કિંગ રહેશે નહીં.
 • નેગેટિવ માર્કિંગ માટે કોઈ રાઉન્ડિંગ કરવામાં આવશે નહીં.
 • સામાન્ય જાગૃતિના 50 પ્રશ્નો અને પોસ્ટના વિષય ડોમેનના 50 પ્રશ્નો

ભરતી ની પસંદગી પ્રક્રિયા:

 • પહેલા લેખિત કસોટી હશે ત્યાર બાદ તેમ પાસ થયેલા ઉમેદવારનો ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનું રહેશે. અને ત્યાર બાદ ફાઇનલ મેરીટ બનશે.

ગુજરાત ટુરિઝમ ભરતી 2024 પસંદગી પ્રક્રિયા ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન માં વાંચી શકો છો.

ગુજરાત ટુરિઝમ ભરતી 2024 માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?  | Gujarat Tourism Bharti 2024 Apply Online Gujarati 

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌપ્રથમ તમારે https://ojas.gujarat.gov.in ની વેબસાઈટ ઉપર જવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે “Apply Online”  ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે લાગુ પડતી જાહેરાત ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે. TCGL ( Tourism Corporation of Gujarat Limited )
 • પછી તમને નીચે “Apply Online” નું બટન જોવા મળશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તેમાં તમારે બધી Personal Details ભરવાની.
 • Personal Details ભર્યા બાદ તમારે Educational Details ભરવા માટે Educational Qualification ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ઉપરની શરતો મંજૂર કરીને સ્વીકાર્યા બાદ તમારી “yes” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તમારી અરજી ફોર્મ ભરાઈ જશે.
 • ત્યારબાદ તમારી સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તમારી સામે તમારા એપ્લિકેશન નંબર જનરેટ થશે તે તમારે સાચવીને રાખવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે Upload Photograph ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને એપ્લિકેશન અને જન્મ તારીખ નાખીને ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે ત્યારબાદ તમારે ફોટો અને તમારી સિગ્નેચર બંને અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • (Photo અને Signature Upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature jpg format માં (10 KB સાઇઝથી વધારે નહિ તે રીતે) computer માં હોવા જોઇએ.

ફોટા ની સાઇઝ ઓછી કરવાની સરળ રીત જાણો

#Ad
 • હવે Online Application ટેબ માં જઈ ને Confirm Application પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જો ભૂલ જણાય તો Edit બટન પર ક્લિક કરી ફોર્મ સુધારી લેવું.
 • ત્યારબાદ Confirm Application નંબર તમને જોવા મળશે જે તમારે સાચવી ને રાખવા.
 • પછી તમારે Print Application પર ક્લિક કરી ને Select Job પર ક્લિક કરી ને application ફોર્મ ડાઉનોલડ કરવાનું રહેશે.

આ પણ વાંચો :

અરજી કરવા માટે વેબસાઇટ અહી ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ18 માર્ચ 2024
નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરો
WhatsAppp Group માં જોડાવJoin Now

આ લેખ માત્ર માહિતી પ્રદાન કરવા હેતુ થી બનાવેલ છે. કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

ભરતી માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો – FAQs

પ્ર.1 : ગુજરાત ટુરિઝમ ભરતી 2024 માટે છેલ્લી તારીખ શું છે?

જ : Gujarat Tourism Bharti 2024 છેલ્લી તારીખ 18 માર્ચ 2024 સુધી

પ્ર.2 : Gujarat Tourism Bharti ની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે?

જ : ગુજરાત ટુરિઝમ ભરતી 2024 ની અરજી કરવાની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in/

#Ad

Leave a Comment