પાન-આધાર લિંક કરવાની તારીખ 30 જૂન, 2023 સુધી લંબાવાઈ છે | PAN-Aadhaar linking deadline extended till June 30, 2023 in Gujarati


પાન કાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 જૂન, 2023 સુધી લંબાવવામાં આવી છે, Central Board of Direct Taxes (CBDT) એ 28 માર્ચ, 2023 ના રોજ એક સૂચનામાં જણાવ્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં 51 કરોડથી વધુ PAN ને આધાર સાથે લિંક કરવામાં આવ્યા છે,  સીબીડીટીએ જણાવ્યું હતું.


પાન કાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવાની તારીખ લંબાવવામાં આવી છે

જે વ્યક્તિઓને આધાર-PAN લિંક કરવાનું બાકી છે તે હવે 30 જૂન, 2023 સુધી લીંક કરવી શકે છે અને પાન કાર્ડ બંધ થતાં અટકાવી શકે છે.


આ પણ વાંચો: પાન કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ કેવી રીતે લિંક કરવું


CBDTએ PAN ને આધાર સાથે લિંક કરવાની સમયમર્યાદા પાંચમી વખત લંબાવી છે.  "આ અસર માટે સૂચના અલગથી જારી કરવામાં આવી રહી છે," 

કોણે પાન કાર્ડ ને આધાર સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત છે?

"આવક-વેરા અધિનિયમ, 1961 ('અધિનિયમ') ની જોગવાઈઓ હેઠળ, દરેક વ્યક્તિ કે જેને 1લી જુલાઈ 2017 ના રોજ PAN card બનાવ્યું છે અને તે આધાર નંબર મેળવવા માટે પાત્ર હતા, તેવા લોકો ને 30 જૂન 2023ના રોજ અથવા તે પહેલાં, નક્કી કરેલી ફીની ચુકવણી કરી ને પાન કાર્ડ આધાર કાર્ડ સાથે લીંક કરવું ફરજિયાત છે.," CBDTએ જણાવ્યું હતું.આ પણ વાંચો: પાન કાર્ડ આધાર કાર્ડ સાથે લિંક છે કે નહિ તે જાણો

જો તમે 30 જૂન, 2023 સુધીમાં તમારા આધારને તમારા PAN સાથે લિંક કરવામાં નિષ્ફળ થશો તો શું થશે?

CBDT એ જણાવ્યું હતું કે, "1લી જુલાઈ 2023થી, જે પાન કાર્ડ ધારકો તેમના આધાર લીંક નહિ કરે તેમના PAN, જરૂરીયાત મુજબ નિષ્ક્રિય થઈ જશે."

કયા લોકો માટે આધાર-PAN લિંક કરવું ફરજિયાત નથી

આધારને PAN સાથે લિંક કરવાનું ફરજિયાત ચાર કેટેગરીમાં લાગુ પડતું નથી


1) આસામ, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને મેઘાલય રાજ્યોના રહેવાસીઓ.

2) એન આર આઈ (NRIs) આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 મુજબ.

3) કોઈપણ કે જે પાછલા વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ સમયે 80 વર્ષ કે તેથી વધુ વયની હતી.

4) જે વ્યક્તિઓ ભારતના નાગરિક નથી.


જેઓ ઉપરોક્ત કોઈપણ કેટેગરીમાં આવે છે, તેઓએ છેલ્લી તારીખ સુધીમાં તેમના PAN card aadhar card sathe link કરવાની જરૂર નથી. જો કે, જો તેઓ ઇચ્છે તો, તેઓ સ્વેચ્છાએ લિંક કરી શકે છે. અન્ય વ્યક્તિઓ માટે, 30 જૂન 2023 છેલ્લી તારીખ સુધીમાં તેમના આધારને તેમના PAN સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત છે.

Post a Comment

Previous Post Next Post