ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2022: 38,926 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો | Gramin dak sevak recruitment 2022

ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસે તેની સારવાર વેબસાઇટ - indiapostgdsonline.gov.in પર નવી સૂચનામાં ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) ની પોસ્ટ માટે બમ્પર ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરી છે.  રસ ધરાવતા અને પાત્રતા ધરાવતા સરકારી નોકરી શોધનારાઓ 05 જૂન, 2022 ના રોજ અથવા તે પહેલાં indiapostgdsonline.gov.in પર નિયત ફોર્મેટ મુજબ આ ભરતી ડ્રાઇવ માટે અરજી કરી શકે છે.

આ પણ વાંચો :

ભારતના 35 રાજ્યોમાં કુલ 38926 જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ છે.  ઉમેદવારોની ઉંમર 40 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.


Gramin Dak Sevak bharti 2022

Table of contents

  1. Gramin Dak Sevak 2022 ભરતી ની મહત્વની તારીખો
  2. Gramin Dak Sevak 2022 ખાલી જગ્યાની વિગતો
  3. ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2022 પગાર વિગતો:
  4. Gramin Dak Sevak 2022 ભરતી માટે પાત્રતા માપદંડ
  5. ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?
  6. અરજી ફી

ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2022 | India Post GDS Recruitment 2022


ઉમેદવારોને બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM), આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (ABPM) અને ડાક સેવકની જગ્યાઓ તરીકે પસંદ કરવામાં આવશે.  રસપ્રદ વાત એ છે કે ત્યાં કોઈ પરીક્ષા નહીં હોય.  ઉમેદવારોની પસંદગી મેરિટ લિસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે.


સાયકલિંગનું જ્ઞાન એ તમામ GDS પોસ્ટ્સ માટે પૂર્વ-જરૂરી શરત છે.  સ્કૂટર અથવા મોટરસાઇકલ ચલાવવાનું જ્ઞાન ધરાવતા ઉમેદવારના કિસ્સામાં, તે સાયકલ ચલાવવાનું જ્ઞાન પણ ગણી શકાય.


આ પણ વાંચો : SSC Phase-10 Selection Posts 2022 2065 જગ્યાઓ માટે ભરતી

ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2022 મહત્વની તારીખો

ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ - 02 મે, 2022

ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ – 05 જૂન, 2022

ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2022 ખાલી જગ્યાની વિગતો

ગ્રામીણ ડાક સેવક માટે કુલ પોસ્ટ્સ - 38926

ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2022 પગાર વિગતો:

સમય સંબંધિત સાતત્ય ભથ્થા (TRCA) ના રૂપમાં ઈમોલ્યુમેન્ટ્સ GDS ને ચૂકવવામાં આવે છે.  જીડીએસની વિવિધ શ્રેણીઓને નીચેનું લઘુત્તમ TRCA ચૂકવવાપાત્ર રહેશે:

  • BPM - રૂ 12,000
  • ABPM/ડાકસેવક – રૂ. 10,000

ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2022 માટે પાત્રતા માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

ઉમેદવાર પાસે ભારત સરકાર/રાજ્ય સરકારો/ભારતમાં કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો દ્વારા કોઈપણ માન્ય શાળા શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ ગણિત અને અંગ્રેજી (ફરજિયાત અથવા વૈકલ્પિક વિષય તરીકે અભ્યાસ કરેલ હોય)માં પાસ કરેલ 10મા ધોરણનું માધ્યમિક શાળા પરીક્ષા પાસ પ્રમાણપત્ર હોવું આવશ્યક છે.  ગ્રામીણ ડાક સેવક ની તમામ માન્ય શ્રેણીઓ માટે ફરજિયાત શૈક્ષણિક લાયકાત હોવી જોઈએ.


ઉમેદવારે સ્થાનિક ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો હોવો જોઈએ.  (સ્થાનિક ભાષાનું નામ) ઓછામાં ઓછા 10મા ધોરણ સુધી.

ઉંમર મર્યાદા

લઘુત્તમ વય મર્યાદા- 18 વર્ષ

મહત્તમ વય મર્યાદા - 40 વર્ષ


સૂચના મુજબ અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખે ઉંમર નક્કી કરવામાં આવશે.  સરકારી ધારાધોરણો અનુસાર વિવિધ શ્રેણીઓ માટે ઉચ્ચ વય મર્યાદામાં અનુમતિપાત્ર છૂટછાટ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારની મેરિટ પોઝિશન અને સબમિટ કરેલી પોસ્ટ્સની પસંદગીના આધારે સિસ્ટમ જનરેટ કરેલી મેરિટ લિસ્ટ મુજબ પસંદગી કરવામાં આવશે.  આ નિયમો અનુસાર તમામ પાત્રતા માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરવાને આધીન રહેશે.

ગ્રામીણ ડાક સેવક નોકરીઓ 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો https://indiapostgdsonline.gov.in પર અથવા 05 જૂન, 2022 પહેલાં ઑનલાઇન મોડ દ્વારા અરજી સબમિટ કરી શકે છે. અન્ય કોઈપણ મોડ દ્વારા સબમિટ કરેલી અરજીઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.

અરજી ફી

પસંદ કરેલ વિભાગમાં સૂચિત તમામ પોસ્ટ્સ માટે અરજદારો દ્વારા 100 રૂપિયાની ફી ચૂકવવાની રહેશે.  જો કે, તમામ મહિલા ઉમેદવારો, SC/ST ઉમેદવારો, PwD ઉમેદવારો અને ટ્રાંસવુમન ઉમેદવારો માટે ફીની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.


ગ્રામીણ ડાક સેવક ૨૦૨૨ ભરતી માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક


India Post GDS Notification 

India Post GDS Online Application Link

Post a Comment

Previous Post Next Post