ઘરે બેઠા આવી રીતે ઓર્ડર કરો PVC આધાર કાર્ડ | How to order PVC Aadhaar card in Gujarati?

PVC આધાર કાર્ડ

હવે, તમે પીવિસી આધાર કાર્ડ ધારક બની શકો છો કેમ કે તે તે મેળવવું ખૂબ જ સરળ છે. આ પહેલા, આધાર ફક્ત પ્રિન્ટ સ્વરૂપમાં કાગળ પર ઉપલબ્ધ હતા.

આધાર કાર્ડ એ ભારતીય નાગરિક માટે એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. ઘણી સરકારી યોજનાઓના ફાયદાઓ મેળવવા માટે, આધાર કાર્ડ હોવું જરૂરી છે.

2021 માં, Unique Identification Authority of India (UIDAI) એ તેને PVC આધાર કાર્ડ ના રૂપમાં એક નવું રૂપ આપ્યું છે. હવે, તમે PVC Aadhaar card ધારક બની શકો છો કેમ કે તે મેળવવું ખુબજ સરળ છે. આ પહેલા, આધાર ફક્ત કાગળ પર ઉપલબ્ધ હતા.

અને જો તમારું આધાર કાર્ડ ખોવાઈ જાય કે પછી તમારે આધાર કાર્ડ reprint કરવું હોઈ તો પહેલા કાગળ પર જ આવતું હતું પરંતુ UIDAI એ હવે તે સેવા બંધ કરી દીધી છે. જો હવે તમારે આધાર કાર્ડ ફરીથી Reprint કરવું હોઈ તો PVC એટલે કે પ્લાસ્ટિક આધાર કાર્ડ માટે જ અરજી કરી શકો છો.

PVC આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ઓર્ડર કરવું ? | How to order PVC Aadhaar card?

પહેલાં, આધાર કાર્ડ ફક્ત કાગળ પર પ્રિન્ટ સ્વરૂપમાં ઉપલબ્ધ હતું. પછી UIDAI એ ડિજિટલ ને માન્યતા પણ આપી. હવે, એક મોબાઇલ નંબર સાથે, તમે તમારા પરિવારના બધા સભ્યો માટે નોંધણી કરાવી શકો છો અને પીવીસી આધાર કાર્ડ ઓર્ડર કરી શકો છો.

પીવીસી આધાર કાર્ડ પ્લાસ્ટિકનું કાર્ડ હોઈ છે જે મેળવવું સરળ છે અને એટીએમ કાર્ડ જેવું લાગે છે. પીવીસી આધાર કાર્ડ મેળવવા માટે તમારે રૂ .50 ની ફી ચૂકવવી પડશે.


PVC આધાર કાર્ડ મેળવવાનાં સ્ટેપ -

UIDAI ની વેબસાઇટ પર જાઓ uidai.gov.in અથવા resident.uidai.gov.in અને તમારા આધાર કાર્ડનો ઓર્ડર આપો.


તમારે તમારો આધાર કાર્ડ નંબર અથવા વર્ચુઅલ આઈડી નંબર અને તમારો નોંધણી નંબર દાખલ કરવો પડશે.

જો તમારો મોબાઇલ નંબર તમારા આધાર સાથે લિંક નથી, તો પણ તમે પીવીસી આધારકાર્ડ માટે અરજી કરી શકો છો. તો તમારે My Mobile number is not registered પર ક્લિક કરવું. તમારો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો અને ‘Send OTP’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
તમને OTP મળશે, આ OTP દાખલ કરો અને તમારી અરજી પૂર્ણ થઈ જશે.

તે પછી, તમારે તમારા કાર્ડને ઓર્ડર કરવા માટે 50 રૂપિયાની ન્યૂનતમ ફી ચૂકવવી પડશે. Payment કરવા માટે Make Payment પર ક્લિક કરો.

PVC Aadhaar card માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

  1. પહેલા તમારે વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી. uidai.gov.in
  2. ત્યારબાદ તમારે તમારો આધારકાર્ડ નંબર રજીસ્ટર કરવાનો રહેશે.
  3. તમારે સિક્યુરિટી કોડ દાખલ કરવો પડશે, અને તમારે My Mobile number is not registered પર ક્લિક કરવું. તમારો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો અને ‘Send OTP’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
  4. તમારે રૂ.૫૦ ની નજીવી ફી ભરવાની રહેશે. તમે તમારા રજિસ્ટર સરનામાં પર, તમારા પીવીસી આધારકાર્ડને બે અઠવાડિયામાં આવી જશે.
તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે PVC આધાર કાર્ડ એટલે કે પ્લાસ્ટિક આધાર કાર્ડ હવે તમે ઘરે બેઠા માત્ર ૫૦ રૂ. માં કેવી રીતે મંગાવી શકો છો.

Post a Comment

Previous Post Next Post