પાન કાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી ? | Apply Online For Pan Card


Apply online for pan card gujarati , Pan card માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?,પાન કાર્ડ


લોકો માટે આ દિવસોમાં પાન કાર્ડ માટે અરજી કરવી વધુ સરળ બની ગઈ છે કારણ કે હવે તેઓ પાન કાર્ડ ઓનલાઇન તેમજ ઓફલાઇન પણ નવા પાન કાર્ડ માટે અરજી કરી શકે છે.  જે લોકોએ પોતાનું પાનકાર્ડ ગુમાવ્યું છે તે પણ કાર્ડ ફરીથી Reprint માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે અથવા NSDL અથવા UTIITSL પાસેથી E-Pan મેળવી શકે છે.  ચાલો પાન કાર્ડ માટે ઓનલાઇન તેમજ ઓફલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી તેની ચર્ચા કરીએ.

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી ? | How To Apply Online For Pan Card  - Step By Step


STEP 1NSDL ની વેબસાઈટ પર જવાનું રહેશે.
તમને બે ઓપ્શન દેખાશે જેમાં Apply Online અને Register User  છે
જો તમેં એક નવી અરજી કરો છો તો Apply Online પર ક્લિક કરવું અને જો તમે એક વખત registration કરેલું છે અને Token number મળી ગયા છે તો તમે Register User પર ક્લિક કરી ને લોગીન કરવું.STEP 2: લિંક પર ક્લિક કર્યાબાદ તમને એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
Application Type માં તમારે જે લાગુ પડે તે select કરવાનું રહેશે. અને Category માં જે લાગુ પડે તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જો તમે એક વ્યક્તિ માટે pan card માટે અરજી કરો છો તો Individual select કરવું.STEP 3: Application Form ભર્યા પછી તમને એક Token નંબર મળશે જે તમારે સાચવી ને રાખવા જેના દ્વારા તમે આગળ તમે Login કરી શકો છો Step 1 માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે Registered User પર ક્લિક કરી ને ફરીથી લોગીન કરી શકો છો.

ત્યારબાદ Continue With Application Form ક્લિક કરવું.


STEP 4: હવે તમારે અહીંયા ત્રણ રીતે PAN CARD બનાવી શકો છો

1.Submit Digitally Through E-Kyc and E-sign

જો તમે આ option select કરશો તો તમારે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાની જરૂર નહીં.
પરંતુ તમારે આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લિંક હોવો જરૂરી છે.

2.Submit Scan Images Through E-sign

આ option select કરવા થી તમારે પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો ,સિગ્નેચર અને કોઈ પણ એક પ્રૂફ માટે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
આ પ્રોસેસ માં પણ તમારે આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લિંક હોવો જરૂરી છે.

3.Forward Application Documents Physically

આ પ્રોસેસ માં તમારે ફોર્મ ભરી ને તમારે ફોર્મ ની પ્રિન્ટ કઢાવી ને સાથે ડોક્યુમેન્ટ્સ લઈ ને નજીક ના સેંટર માં જઇ ને ફોર્મ જમા કરવાનું રહેશે

આપણે અહીંયા 2.Submit Scan Images Through E-sign દ્વારા pan card માટે અરજી કરીશું.

ત્યારબાદ તમારે તમારી personal details ભરવાની રહેશે.


STEP 5: ત્યારબાદ તમારે Contact and Other Details ભરવાની રહેશે જેમાં સરનામું અને કોન્ટેક્ટ details હશે.STEP 6: અહીંયા તમારે AO CODE type કરવાનો રહેશે 
જો તમને AO Code ખ્યાલ ન હોઈ તો State અને city select કરી ને પણ કરી શકો છો. જેમાં તમારે લાગુ પડતા ઓપ્શન select કરવાના રહેશે.


STEP 7: હવે તમારે અહીંયા Pan card ની process પુરી થઈ ગઈ છે તો તમારે હવે Confirm details કરવાની રહેશે તેના માટે આધાર કાર્ડ ના આગળ ના 8 અંક દાખલ કરવાના રહેશે.

અને details confirm માટે નીચે Edit અને Confirm ના ઓપ્શન આવશે. જો તમારે details ચેક કરવાની રહેશે જો કાઈ ભૂલ હોઈ તો તમે edit કરી શકો છો નહીંતર Confirm પર ક્લિક કરવું.


STEP 8: DETAILS CONFIRM કર્યા બાદ તમારે PAYMENT કરવાનું રહેશે. જે તમે Demand Draft ,Paytm એન્ડ UPI કે પછી નેટ બેન્કિંગ દ્વારા payment કરી શકો છો.


Fees 106.90 રૂપિયા છે.


ઉપર મુજબ તમે અલગ અલગ રીતે Fees ભરી શકો છો.


STEP 9: PAYMENT કર્યા બાદ તમારે આધાર કાર્ડ માટે Authenticate પર કિલક કરવાનું રહશે અને તમારા આધાર કાર્ડ માં જે મોબાઇલ નંબર પર OTP આવશે.


જે otp આવે તે અહીંયા Enter કરવાનો રહેશે.


STEP 10: OTP દાખલ કર્યા બાદ Continue With eSign પર ક્લિક કરવાનું રહશે.


ત્યારબાદ તમારે અહીંયા આધાર કાર્ડ નંબર દાખલ કરવાનો રહેશે જે ફરીથી તમારા આધાર રજીસ્ટર મોબાઈલ માં OTP આવશે એ દાખલ કરવો. અને CONFIRM પર ક્લિક કર્યા બાદ તમારા PAN કાર્ડ માટે ની PROCCESS અહીં પુરી થશે.


PROCCESS પુરી થયા પછી તમને એક PDF જોવા મળશે જેનો પાસવર્ડ થી secure હશે અને તેનો password તમારી birth date હશે.

ઉદાહરણ: DDMMYYYY
તમારી જન્મતારીખ 15-09-1990 છે તો તમારો PASSWORD 15091990 થશે.

 જેમાં તમને ફોર્મ જોવા મળશે AKNOWLEDGEMENT NUMBER મળશે જે ફોર્મ તમારે સાચવી ને રાખવું.

તમે PAN CARD નું STATUS પણ ચેક કરી શકો છો કે તમારું PAN CARD DELIVERY માટે ક્યારે નીકળ્યું અને તમારી પાસે ક્યારે પહોંચશે.

Pan card નું status કેવી રીતે ચેક કરવું એ જાણવા માટે અહીંયા ક્લિક કરો

જો તમને આ આર્ટિકલ માં ખબર પડી જ ગઈ હશે કે pan card માટે અરજી કેવી રીતે કરવી. તો તમે આ આર્ટિકલ ને તમારા દોસ્ત કે જેને જરૂર હોય તેની સાથે share કરી શકો છો.

Post a Comment

Previous Post Next Post