આવી રીતે કરી શકો છો ઘરે બેઠા ચૂંટણી કાર્ડ માટે અરજી !

ચૂંટણી કાર્ડ ઘરે બેઠા મેળવો,ચૂંટણી કાર્ડ,ચૂંટણી કાર્ડ માટે અરજી

તમે જો ૧૮ વર્ષ ના થઈ ગયા છો તો ભારત ના દરેક નાગરિક ને મત આપવાનો અધિકાર હોઈ છે પરંતુ તેના માટે તમારી પાસે ચૂંટણી હોવું ફરજીયાત છે. પહેલા તો ચૂંટણી કાર્ડ ની અરજી કરવા માટે રાહ જોવી પડતી કે ક્યારે કોઈ નજીક ની સરકારી શાળા માં કેમ્પ યોજાય અને નવા ચૂંટણી કાર્ડ માટે અરજી કરી શકીએ પરંતુ હવે એવું રહ્યું નથી , આ ડિજિટલ યુગ માં તમે ઘરે બેઠા ચૂંટણી કાર્ડ માટે અરજી કરી શકો છો તમારા મોબાઈલ માં કે પછી તમારા કોમ્પ્યુટર માં ખુબજ સરળ રીતે.

તો ચાલો જાણીએ સ્ટેપ દ્વારા કે તમે મોબાઈલ નો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે નવા ચૂંટણી કાર્ડ માટે અરજી કરી શકો છો.

મોબાઈલ દ્વારા ચૂંટણીકાર્ડ માટે અરજી  | Apply For Election card Through Mobile Phone


1) સૌપ્રથમ તમારે તમારા મોબાઈલ માં Voter Helpline application ઇન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે. જે playstore અને appstore માંથી તમે download કરી શકો છો.


2) એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી લીધા બાદ તેને ઓપન કરશો એટલે તમને નીચે દર્શાવેલ મુજબ પેજ જોવા મળશે જેમાં તમે Login, Registration કરી શકો છો. જો તમારે લોગીન કર્યા વગર જ ચૂંટણી કાર્ડ માટે અરજી કરવી હોય તો તમે Skip Login કરી શકો છો.


3) Skip Login કર્યા બાદ તમનેે નીચે દર્શાવેલ મુજબ પેજ જોવા મળશે
 જેમાં તમારે Explore પર ક્લિક કરવાનું રહેશે , ત્યારપછી Apply Online (New) પર ક્લિક કરવાનું રહશે,પછી New Voter Registation pr ક્લિક કરવાનું રહેશે.

 


4)  ત્યારબાદ તમને ફોર્મ જૉવા મળશે તેમાં તમને વિગતો જોવા મળશે જેમાં જન્મ તારીખ રાજ્ય અને જન્મ તારીખ નો પુરાવો અપલોડ કરવાનો
રહેશે. અને જો અરજી વખતે અરજદાર ની ઉમર ૨૧ થઈ ગઈ છે તો Age Declaration form ભરી ને અપલોડ કરવું પડશે.

જન્મતારીખ માટે ડોક્યુમેન્ટ્સ

 • આધાર કાર્ડ
 • જન્મ નો દાખલો
 • પાન કાર્ડ
 • ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
 • પાસપોર્ટ

ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કર્યા બાદ Next પર ક્લિક કરવાનું રહેશે ત્યારપછી અરજદાર નો ફોટો અપલોડ કરવાનો રહેશે અને બીજી વિગતો પણ ભરવાની રહેશે જેવી કે અરજદાર નું નામ ,અટક,મોબાઈલ નંબર અને ઇમેઇલ.

                                       

5) ત્યારબાદ તમારા પાપા કે સબંધી નું નામ લખવાનું રહેશે અને તેનું ચૂંટણી કાર્ડ હોઈ તો તેના નંબર પણ આપવાના રહેશે, ત્યારપછી Next pr ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમારું સરનામું દાખલ કરવાનું રહશે. અને રહેઠાણ નો પુરાવો અપલોડ કરવાનો રહેશે જે તમે કોઈપણ એક અપલોડ કરી શકો છો

રહેઠાણ માટે ડોક્યુમેન્ટ્સ

 • ગેસ બીલ
 • રાશન કાર્ડ
 • લાઈટ બીલ
 •  ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
 • પાસપોર્ટ


6) ત્યારબાદ તમે કેટલા સમયથી એ સરનામા ઉપર રહો છો તે ની તારીખ લખવાની રહેશે એ પછી તમારું નામ લખવાનું રહેશે અને કયા સ્થળેથી તમે આ અરજી કરો છો એ શહેર નું નામ લખવાનું રહેશે અને જે તારીખે તમે અરજી કરો છો એ તારીખ પણ લખવાની રહેશે અને તમારે પછી Next ઉપર ક્લિક કરો ત્યારે તમને જે તમે ફોર્મ ભર્યું છે એનું Preview જોવા મળશે ત્યારે તમારે તમારી બધી જ વિગત એક વખત ચકાસી લેવી સાચી છે કે ખોટી પછી નીચે કન્ફોર્મ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું

 
7) તમને એક લીલા કલરનું બોક્ષ જોવા મળશે જેમાં તમારા રેફરન્સ લખેલા હશે જે તમારે ખાસ કોઈ પણ જગ્યાએ નોંધી લેવા હવે તમારી ચૂંટણી કાર્ડ માટેની અરજી થઈ ગઈ છે હવે તમે એ રેફરન્સ નંબર થી તમારી પ્રોસેસ ક્યાં સુધી પહોંચી છે એ જાણી શકશો.ચૂંટણી કાર્ડ માટે સ્ટેટસ કેવી રીતે ચેક કરવું


ત્યારે એપ્લિકેશન ઓપન કરો ત્યારે નીચે Explore બટન તમને દેખાશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ status of application ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને ત્યાર બાદ તમારે જે રેફરન્સ નંબર આપેલો હતો એ લખવાનો રહેશે
Check Status ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જ તમને નીચે બધી જ માહિતી જોવા મળશે એ તમારી ચૂંટણી કાર્ડ ની પ્રક્રિયા ક્યાં સુધી પહોંચી છે

Post a Comment

1 Comments

 1. Best Information by Info Gujarati
  https://www.kheduthelp.in

  ReplyDelete