ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ કેવી રીતે કઢાવવું ?, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ, ફોર્મ અને અરજી પ્રક્રિયા | Domicile Certificate Gujarat: How To Apply Online, Download

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ એ કાનૂની દસ્તાવેજ છે જે પ્રમાણિત કરે છે જે તે વ્યક્તિ તે રાજ્ય માં રહે છે એટલે Domicile Certificate એ તમારો રહેઠાણ ના પુરાવો પણ કહી શકાય છે. આ પ્રમાણપત્ર જે તે નાગરિક ગુજરાત રાજ્ય માં ચોક્કસ શહેર , મહોલ્લા કે વોર્ડ માં રહે છે તે પ્રમાણિત કરે છે કે તે કાયમી નિવાસી છે. ગુજરાત રાજ્ય માં સરકાર દ્વારા કોઈ પણ લાભ લેવા માટે તમારે ગુજરાત ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે. 

આ લેખ માં ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ કેવી રીતે બનાવવું?, તેના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ, ફોર્મ અને અરજી પ્રક્રિયા શું છે તે તમામ માહિતી તમને જાણવા મળશે. તો આ આર્ટીકલ છેલ્લે સુધી વાંચજો જેથી તમને તમામ મેળવી શકો. 

#Ad

Table of Contents

ગુજરાત માં ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ કોણ કાઢવી શકે? – Domicile certificate eligibility in Gujarat

 • ગુજરાત માં જન્મેલા અને ઓછા માં ઓછા 10 વર્ષ થી ગુજરાત માં રહેતા તમામ વ્યક્તિઓ
 • ગુજરાત માં જમીન અથવા સ્થાવર મિલકત ધરાવતા કોઈ પણ વ્યક્તિઓ તે લોકો પાસે 
 • જમીનનો રેકર્ડ (RoR) હોવો જોઈએ.
 • કોઈ મહિલા જે બીજા રાજ્ય ની છે પરંતુ તેને ગુજરાત ના વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરેલ છે. 
 • તેવા તમામ વ્યક્તિ કે પરિવાર જે ગુજરાત માં સરકારી નોકરી કરતાં હતા અથવા ચાલુ નોકરી હોય. 

ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ માટે અરજી કેવી રીતે કરવી? – How to apply for a domicile certificate in Gujarat?

ગુજરાત માં Domicile certificate માટે તમે ઓનલાઇન અથવા ઓફલાઇન બંને રીતે અરજી કરી શકો છો. ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન બંને અરજી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે. 

ગુજરાતમાં ઓનલાઈન ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે મેળવવું? – How to get a domicile certificate online in Gujarat?

STEP 1: સૌપ્રથમ ડિજિટલ ગુજરાત વેબસાઇટની મુલાકાત લો. https://www.digitalgujarat.gov.in

STEP 2: ‘Services’ નામના ઓપ્શન પર ક્લિક કરો અને ‘Ciitizen Services’ વિકલ્પ પસંદ કરો.

#Ad

STEP 3: ‘Domicile Certificate’ ટેબ પર ક્લિક કરો.

STEP 4: સૂચનાઓ વાંચો અને ‘Apply Online’ બટન પર ક્લિક કરો.

STEP 5: ડિજિટલ ગુજરાત વેબસાઇટ પર પ્રથમ વખત અરજી કરતી વખતે ‘New Registration (Citizen)’ બટન પર ક્લિક કરો.

જો તમે આની પહેલા ડિજિટલ ગુજરાત માં અકાઉંટ બનાવેલું છે તો તમે આઈડી પાસવોર્ડ ની મદદ થી લૉગિન કરી શકો છો. 

#Ad

STEP 6: મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ અને પાસવર્ડ જેવી વિગતો દાખલ કરો અને ‘Save’ બટન પર ક્લિક કરો.

STEP 7: રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર મળેલ OTP દાખલ કરો અને ‘Confirm’ બટન પર ક્લિક કરો.

STEP 8: ત્યારબાદ તમને પૂછવામાં આવેલી વિગતો ભરો, જેમ કે પૂરું નામ અને સરનામું, ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરો અને ‘Update’ બટન પર ક્લિક કરો.

STEP 9: ‘Citizen Profile’ ફોર્મ પર જરૂરી વિગતો ભરો અને ‘Update’ બટન પર ક્લિક કરો.

#Ad

STEP 10: ત્યારબાદ ‘Request a New Service’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.

STEP 11: ‘Domicile Certificate’ વિકલ્પ અને ‘સેવા ચાલુ રાખો’ બટન પર ક્લિક કરો.

STEP 12: સ્ક્રીન પર ‘Request ID’ અને ‘એપ્લિકેશન નંબર’ પ્રદર્શિત થશે. ‘Continue’ બટન પર ક્લિક કરો.

STEP 13: જરૂરી વિગતો દાખલ કરો, દસ્તાવેજો અપલોડ કરો, ચેકબોક્સ પસંદ કરો અને ‘Submit’ બટનને ક્લિક કરો.

#Ad

અરજી સબમિટ કર્યા પછી નાગરિકોને અરજી નંબર સાથે એક SMS મળશે.

આ પણ વાંચો :

ગુજરાતમાં ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ઑફલાઇન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા? – Domicile certificate offline Process in Gujarat

STEP 1: ડિજિટલ ગુજરાત વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

STEP 2: ‘Services’ નામના ઓપ્શન પર ક્લિક કરો અને ‘Ciitizen Services’ વિકલ્પ પસંદ કરો.

#Ad

STEP 3: ‘Domicile Certificate’ ટેબ પર ક્લિક કરો.

STEP 4: સૂચનાઓ વાંચો અને ‘Download’ બટન પર ક્લિક કરો.

STEP 5: ડાઉનલોડ કરેલ ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢવી લો.

STEP 6: ફોર્મ ભરો, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ જોડો અને તેને તાલુકા અથવા મામલતદાર કચેરી ફોર્મ જમા કરો.

#Ad

તાલુકા અથવા મામલતદાર કચેરી દ્વારા અરજી નંબર આપશે, જે અરજીની સ્થિતિ જાણવા અને ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી છે.

ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ માટે જરૂરી પુરાવા – Documents required for domicile certificate in Gujarat

 • અરજદારનો તલાટી રૂબરૂ જવાબ
 • પંચનામું
 • સોગંદનામું
 • રહેઠાણના પુરાવા (ગ્રામ પંચાયત /મ્યુનિ. ટેક્ષ બીલ /લાઈટ બીલ /ટેલીફોન બીલ /વિ પૈકી એક)
 • રેશનકાર્ડ
 • જન્મ અંગેનો પુરાવો (સ્કુલ લીવીંગ સર્ટી અને જન્મ પ્રમાણપત્ર)
 • છેલ્લા ૧૦ વર્ષના રહેઠાણના પુરાવા(અભ્યાસ /નોકરી /મતદાર યાદી /પાન કાર્ડ/વિ.)
 • ગુજરાત રાજયમાં ધારણ કરેલ સ્થાવર મિલકતનું પ્રમાણપત્ર.
 • ધોરણ : ૧ થી અત્યાર સુધી કરેલ અભ્યાસના પુરાવા.
 • તમારા પિતા/વાલી કયાં અને કયારથી નોકરી, ધંધો, વ્યવસાય કરે છે તેનો દાખલો
 • સારી ચાલચલગત અંગેનો દાખલો.
 • કોઈ ગુનામાં સંડોવાયેલા નથી તે અંગેનો તમારા વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશનનો દાખલો. (અસલમાં રજુ કરવો)
 • ઉપરોકત રજુ કરેલ દસ્તાવેજોનો ખરાઈ માટે અસલ દસ્તાવેજોની માંગણી કર્યેથી રજુ કરવાના રહેશે.

ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ માટે અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

આ પણ વાંચો :

ગુજરાતમાં ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે કેટલા દિવસો સામે લાગે છે? 

અરજી સબમિટ કર્યા પછી, ગુજરાતમાં ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે લગભગ 15 કામકાજના દિવસો લાગે છે.

ગુજરાતમાં ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ નું ઓનલાઇન અરજી સ્ટેટસ કેવી રીતે ચેક કરવું? 

ડીજીટલ ગુજરાત વેબસાઈટ પર ડેશબોર્ડ પર લોગઈન કરીને ડોમિસાઈલ અરજીનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરી શકો છો. ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ એપ્લિકેશનની સ્ટેટસ ચેક માટે અરજી કરતી વખતે તેઓએ તેમને આપવામાં આવેલ એપ્લિકેશન નંબર દાખલ કરવો.

ઓનલાઇન ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું? – Download a domicile certificate online in Gujarat

અરજી કરતી વખતે જારી કરાયેલ અરજી નંબર પરથી ગુજરાત ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. તેઓએ ડીજીટલ ગુજરાતની વેબસાઈટ પર લોગઈન કરી અને ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ મેળવવા માટે Download issued Document વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

ગુજરાતમાં ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્રની માન્યતા કેટલા વર્ષ સુધી હોય છે?

ગુજરાત ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્રની આજીવન માન્યતા છે.

ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ માટે મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

અરજી કરવા માટે  વેબસાઇટ

https://www.digitalgujarat.gov.in

અરજી ફોર્મ

ડાઉનલોડ કરો 

Whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવ

અહી ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો:

Sources And References

 

Leave a Comment