બાળકોના આધાર કાર્ડમાં બાયોમેટ્રિક ડેટા બે વાર અપડેટ કરવાના હોય છે, જાણો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા | Bal Aadhar card In Gujarati

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

આધાર કાર્ડ ઓળખનો મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ બની ગયો છે.  તેનો ઉપયોગ ખાતું ખોલાવવા, શાળામાં પ્રવેશ મેળવવા અને સરકારી યોજનામાં લાભ લેવા માટે થાય છે.  તે જ સમયે, તેનો ઉપયોગ અન્ય ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં પણ થાય છે.  અત્યારે જો તમારી પાસે આધાર કાર્ડ નથી, તો તમારા ઘણા કામ અટકી શકે છે.  તેથી, UIDAI દ્વારા દરેકને આધાર કાર્ડ જારી કરવામાં આવે છે.

#Ad

બાળ આધાર કાર્ડ અથવા બ્લુ આધાર કાર્ડ બાળકો માટે બનાવવામાં આવે છે.  આમાં, બાયોમેટ્રિક ડેટા (ફિંગરપ્રિન્ટ, રેટિના ડેટા વગેરે) અપડેટ થતો નથી, જેને બે વાર અપડેટ કરવો પડે છે એટલે કે એક 5 વર્ષ પછી અને બીજો 15 વર્ષ પછી.  તમે કોઈપણ નજીકના આધાર કેન્દ્રની મુલાકાત લઈને તેને અપડેટ કરી શકો છો, બાળકોના આધારમાં આ ડેટા અપડેટ કરવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

બાળ આધાર માં બાયોમેટ્રિક ડેટા અપડેટ કરવો શા માટે જરૂરી છે?

જો તમે આધારમાં બાયોમેટ્રિક ડેટા અપડેટ નહીં કરો તો 5 વર્ષ કે 15 વર્ષ પછી બાળકના આધાર કાર્ડનો કોઈ ફાયદો થશે નહીં.  તેનો ઉપયોગ કોઈપણ હેતુ માટે કરી શકાતો નથી.  જો કે, બાદમાં તમે તેમાં બાયોમેટ્રિક ડેટા અપડેટ કરીને તેનો ફરીથી ઉપયોગ કરી શકો છો.  એટલા માટે 5 અને 15 વર્ષ પછી આધાર કાર્ડ કરાવવું જરૂરી છે.


#Ad

આ પણ વાંચો : 

બાળ આધાર કાર્ડ માં બાયોમેટ્રિક ડેટા કેવી રીતે અપડેટ કરવું?

  • બાળકના આધાર કાર્ડમાં બાયોમેટ્રિક્સ અપડેટ કરવા માટે નજીકના આધાર કેન્દ્રની મુલાકાત લેવી પડશે.
  • તમે આધાર વેબસાઈટ પર જઈને આધાર કેન્દ્ર માટે ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ લઈ શકો છો.
  • અહીં એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો પર ક્લિક કરો અને તમે સ્થાનની વિગતો ભરીને એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરવા માટે આગળ વધી શકો છો.
  • આધાર કેન્દ્રમાં આધારની સાથે તે બાળકને પણ સાથે લઈ જવાનું રહેશે.
  • અહીં ફિંગરપ્રિન્ટ, આંખના રેટિના ડેટા લેવામાં આવશે.
  • આ પછી, આધાર કાર્ડ પરનો બાયોમેટ્રિક ડેટા અપડેટ કરવામાં આવશે.
  • બાયોમેટ્રિક્સ માટે બાળકો પાસેથી શુલ્ક લેવામાં આવતો નથી.

2 thoughts on “બાળકોના આધાર કાર્ડમાં બાયોમેટ્રિક ડેટા બે વાર અપડેટ કરવાના હોય છે, જાણો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા | Bal Aadhar card In Gujarati”

Leave a Comment