માત્ર 5 મિનિટ માં ઓનલાઇન પાન કાર્ડ બનાવો ઘરે બેઠા અરજી કરો | PAN Card Apply Online GUJARAT

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

પાન કાર્ડ એ એક ફરજિયાત ડોકયુમેંટ બની ગયું છે, તમારે પૈસા ને લાગતું કઈં પણ કામ હોય તો પાન કાર્ડ જરૂરી હોય છે. જો તમારી પાસે પાન કાર્ડ નથી તો તમે હવે સરળતા થી ઘરે બેઠા માત્ર 5 મિનિટ માં તમારું પાનકાર્ડ માટે અરજી કરી શકો છો. ઓનલાઇન પાન કાર્ડ કઢાવવા માટે સંપૂર્ણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ તમને આ આર્ટીકલ માં જોવા મળશે. જેથી આર્ટીકલ છેલ્લે સુધી વાંચવા વિનંતી.

ચાલો પાન કાર્ડ માટે ઓનલાઇન તેમજ ઓફલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી અને ઓનલાઇન પાન કાર્ડ કેસે નિકાલે તેની ચર્ચા કરીએ. (NSDL PAN Card Apply Online)

#Ad
PAN Card Apply Online GUJARAT

ઓનલાઇન પાન કાર્ડ કઢાવવા માટે અરજી કેવી રીતે કરવી? | PAN Card Apply Online Gujarat

 • તમને બે ઓપ્શન જોવા મળશે Apply Online અને Registered User  છે. જો તમેં એક નવી પાનકાર્ડ એપ્લિકેશન અરજી કરો છો તો Apply Online પર ક્લિક કરવું અને જો તમે એક વખત registration કરેલું છે અને Token number મળી ગયા છે તો તમે Registered User પર ક્લિક કરી ને લોગીન કરવું.
 • ત્યારબાદ તમને pan card application form ભરવાનું રહેશે. Application Type માં તમારે જે લાગુ પડે તે select કરવાનું રહેશે. અને Category માં જે લાગુ પડે તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જો તમે એક વ્યક્તિ માટે pan card apply online અરજી કરો છો તો Individual select કરવું.
 • Pan Card Application Form ભર્યા પછી તમને એક Token નંબર મળશે જે તમારે સાચવી ને રાખવા જેના દ્વારા તમે આગળ તમે Login કરી શકો છો Step 1 માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે Registered User પર ક્લિક કરી ને ફરીથી લોગીન કરી શકો છો.
 • ત્યારબાદ Continue With Application Form ક્લિક કરવું.
 • તમે ત્રણ રીતે PAN CARD apply online બનાવી શકો છો. તમારે પાન કાર્ડ માટે અરજી કેવી રીતે કરવી તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે.
 1. Submit Digitally Through E-Kyc and E-sign
  જો તમે આ option select કરશો તો તમારે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાની જરૂર નહીં.
  પરંતુ તમારે આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લિંક હોવો જરૂરી છે. અને આધાર કાર્ડ માં જે વિગતો અને ફોટો હશે તે જ વિગતો તમને પાન કાર્ડ માં જોવા મળશે.
 2. Submit Scan Images Through E-sign
  આ option select કરવા થી તમારે પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો ,સિગ્નેચર અને કોઈ પણ એક પ્રૂફ માટે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે. આ પ્રોસેસ માં પણ તમારે આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લિંક હોવો જરૂરી છે. તો જ તમે ઓનલાઇન પાન કાર્ડ બનાવી શકો છો.
 3. Forward Application Documents Physically
  આ પ્રોસેસ માં તમારે ફોર્મ ભરી ને તમારે ફોર્મ ની પ્રિન્ટ કઢાવી ને સાથે ડોક્યુમેન્ટ્સ લઈ ને નજીક ના સેંટર માં જઇ ને ફોર્મ જમા કરવાનું રહેશે
 • આપણે અહીંયા 2. Submit Scan Images Through E-sign દ્વારા પાન કાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કરીશું.
 • ત્યારબાદ તમારે તમારી personal details ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે Contact and Other Details ભરવાની રહેશે જેમાં સરનામું અને કોન્ટેક્ટ details હશે.
 • અહીંયા તમારે AO CODE type કરવાનો રહેશે 
 • જો તમને AO Code ખ્યાલ ન હોઈ તો State અને city select કરી ને પણ કરી શકો છો. જેમાં તમારે લાગુ પડતા વિસ્તાર અને કમાણી ની અંદર આવતા ઓપ્શન select કરવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે ડોક્યુમેંટ્સ, પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોંટ અને સિગ્નેચર અપલોડ કરવાના રહેશે. જેની લિસ્ટ નીચે મુજબ છે.

ઓનલાઇન પાન કાર્ડ કઢાવવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

 • PAN માટે બે પ્રકારના દસ્તાવેજોની જરૂર પડે છે. સરનામાનો પુરાવો (POA) અને ઓળખનો પુરાવો (POI).  નીચેના દસ્તાવેજોમાંથી કોઈપણ બે માપદંડોને પૂર્ણ કરવા જોઈએ
 • તમે માત્ર આધાર કાર્ડ ની મદદ થી પણ પાન કાર્ડ બનાવી શકો. તમારે સરનામાનો પુરાવો (POA) અને ઓળખનો પુરાવો માં આધાર કાર્ડ જ અપલોડ કરવાનું રહેશે.
વ્યક્તિગત અરજદાર POI/POA- આધાર કાર્ડપાસપોર્ટચૂંટણી કાર્ડડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
હિંદુ અવિભાજિત કુટુંબ – HUF POI/POA વિગતો સાથે HUF ના વડા દ્વારા જારી કરાયેલ HUF નું એફિડેવિટ
કંપની રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ દ્વારા જારી કરાયેલ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર
ફર્મ્સ/પાર્ટનરશિપ (LLP) રજિસ્ટ્રાર ઑફ ફર્મ્સ/ લિમિટેડ લાયેબિલિટી પાર્ટનરશિપ્સ અને પાર્ટનરશિપ ડીડ દ્વારા જારી કરાયેલ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર.
ટ્રસ્ટ ડીડની ટ્રસ્ટ નકલ અથવા ચેરિટી કમિશનર દ્વારા જારી કરાયેલ નોંધણી નંબરના પ્રમાણપત્રની નકલ.
સોસાયટી સહકારી મંડળીના રજિસ્ટ્રાર અથવા ચેરિટી કમિશનર તરફથી નોંધણી નંબરનું પ્રમાણપત્ર
વિદેશીઓરહેણાંક દેશના ભારતીય સરકારી બેંક સ્ટેટમેન્ટ દ્વારા જારી કરાયેલ પાસપોર્ટ PIO/ OCI કાર્ડ ભારતમાં NRE બેંક સ્ટેટમેન્ટની નકલ
 • હવે તમારે અહીંયા પાનકાર્ડ એપ્લિકેશન ઓનલાઇન પ્રોસેસ પુરી થઈ ગઈ છે તો તમારે હવે Confirm details કરવાની રહેશે તેના માટે આધાર કાર્ડ ના આગળ ના 8 અંક દાખલ કરવાના રહેશે.
 • અને details confirm માટે નીચે Edit અને Confirm ના ઓપ્શન આવશે. જો તમારે details ચેક કરવાની રહેશે જો કાઈ ભૂલ હોઈ તો તમે edit કરી શકો છો નહીંતર Confirm પર ક્લિક કરવું.
 • DETAILS CONFIRM કર્યા બાદ તમારે PAYMENT કરવાનું રહેશે. જે તમે Demand Draft ,Paytm એન્ડ UPI કે પછી નેટ બેન્કિંગ દ્વારા payment કરી શકો છો.
 • પાનકાર્ડ એપ્લિકેશન માટે Fees 106.90 રૂપિયા છે. તે તમારે ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે. જેની પ્રોસેસ તમને નીચે જણાવેલી છે.
 • PAYMENT કર્યા બાદ તમારે આધાર કાર્ડ માટે Authenticate પર કિલક કરવાનું રહશે અને તમારા આધાર કાર્ડ માં જે મોબાઇલ નંબર પર OTP આવશે.
 • જે otp આવે તે અહીંયા Enter કરવાનો રહેશે.
 • OTP દાખલ કર્યા બાદ Continue With eSign પર ક્લિક કરવાનું રહશે.
 • ત્યારબાદ તમારે અહીંયા આધાર કાર્ડ નંબર દાખલ કરવાનો રહેશે જે ફરીથી તમારા આધાર રજીસ્ટર મોબાઈલ માં OTP આવશે એ દાખલ કરવો. અને CONFIRM પર ક્લિક કર્યા બાદ તમારા પાન કાર્ડ માટે ની ઓનલાઇન પાનકાર્ડ એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા અહીં પુરી થશે.
 • PROCCESS પુરી થયા પછી તમને એક PDF જોવા મળશે જેનો પાસવર્ડ થી secure હશે અને તેનો password તમારી birth date હશે.
 • ઉદાહરણ: DDMMYYYY
 • તમારી જન્મતારીખ 15-09-1990 છે તો તમારો PASSWORD 15091990 થશે.
 • જેમાં તમને ફોર્મ જોવા મળશે AKNOWLEDGEMENT NUMBER મળશે જે ફોર્મ તમારે સાચવી ને રાખવું.
 • તમે PAN CARD નું STATUS પણ ચેક કરી શકો છો કે તમારું PAN CARD DELIVERY માટે ક્યારે નીકળ્યું અને તમારી પાસે ક્યારે પહોંચશે.
 • જો તમને આ આર્ટિકલ માં ખબર પડી જ ગઈ હશે કે પાન કાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી. તો તમે આ આર્ટિકલ ને તમારા દોસ્ત કે જેને જરૂર હોય તેની સાથે share કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો :

પાન કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો – FAQs

પ્રશ્ન 1 : પાન કાર્ડ ની ઓનલાઇન અરજી કર્યા બાદ કેટલા દિવસ માં ઘરે આવી જશે ?

pan card apply online કર્યા બાદ 10-15 દિવસ માં ઘરે આવી જશે. 

#Ad

પ્રશ્ન 2 : કોઈ વ્યક્તિ એક કરતા વધુ પાન કાર્ડ બનાવી શકે?

એક કરતા વધુ પાન કાર્ડ રાખવા એ સજાપાત્ર ગુનો છે. આવા કિસ્સાઓમાં, તે આવકવેરા અધિનિયમ, 1961ની કલમ 272 B હેઠળ રૂ. 10,000ના દંડ પણ થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન 3 : PAN બની ગયા પછી તે કેટલા સમય માટે માન્ય છે?

Permanent Account Number PAN જીવનભર માટે માન્ય છે. એકવાર તે વપરાશકર્તાને જારી કરવામાં આવે, તે તેના જીવનકાળ દરમિયાન બદલાશે નહીં.

#Ad

પ્રશ્ન 4 : ઓનલાઇન પાન કાર્ડ બનાવવા માટે કેટલી ફી છે ?

પાન કાર્ડ બનાવવા માટે તમારે ૧૦૭ રૂપિયા ફી ચૂકવવાની રહેશે. (ઓનલાઇન કે ઓફલાઇન બંને જગ્યા એ) 

Leave a Comment