વાહન નંબર પરથી માલિક નું નામ જાણો માત્ર 1 મિનિટ માં ! | Know Vehicle Details online in gujarati

ગાડી નંબર પરથી માલિક નું નામ જાણો

કોઈપણ વાહન નંબર પરથી માલિક નું નામ માત્ર 1 મિનિટ માં. Know Vehicle Details online in gujarati

રાજકોટ સિટી માં ટ્રાફિક મેમો કેવી રીતે ભરવો? | Rajkot City Police Memo Online | Rajkot Traffic Police e Challan

રાજકોટ માં ગાડી નો મેમો કેવી રીતે ભરવો , rajkot city police e memo, e challan

રાજકોટ માં ઓનલાઇન મેમો કેવી રીતે ભરવો તે જાણો માત્ર 1 મિનિટ માં. Rajkot City Police Memo Online | Rajkot Traffic Police Challan

ઘરે બેઠા એજન્ટ વગર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવો | How to Apply For Driving licence Gujarat

ઘરે બેઠા એજન્ટ વગર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવો

માત્ર 10 મિનિટ માં ઘરે બેઠા એજન્ટ વગર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવો. Apply For Driving licence Gujarat

લર્નર લાઇસન્સ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું? । Download Learner License Online In Gujarati

લર્નર લાઇસન્સ ડાઉનલોડ

લર્નર લાઇસન્સ ઓનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ જાણવા મળશે. Download Learner License Online In Gujarati

સફેદ, કાળો અને લીલો જ નહીં, વાહનની નંબર પ્લેટ આ 7 રંગોમાં આવે છે, જાણો તેનો સાચો અર્થ | Different types of number plates in India

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now Youtube Subscribe તમે અલગ-અલગ વાહનો પર અલગ-અલગ રંગની નંબર પ્લેટ જોઈ હશે. વાસ્તવમાં તે બધાનો વિશેષ અર્થ છે. સંબંધિત રાજ્યની પ્રાદેશિક પરિવહન કચેરી (RTO) વાહનની નોંધણી પ્લેટ અથવા નંબર પ્લેટ જારી કરે છે.  જે વાહનના આગળ અને પાછળના ભાગમાં સ્પષ્ટ રીતે લગાવેલા હોવા જરૂરી છે. તમે ભારતીય … Read more