1 કરોડ પરિવાર ના ઘરે લાગશે સોલર પેનલ : પ્રધાનમંત્રી સૂર્યોદય યોજના | Pradhan Mantri Suryoday Yojana 2024 In Gujarati

Pradhan Mantri Suryoday Yojana In Gujarati

પ્રધાનમંત્રી સૂર્યોદય યોજના હેઠળ દેશ ના 1 કરોડ ગરીબ પરિવાર ના ઘર ની છત પર સોલર પેનલ લગાવવા માં આવશે.જાણો સંપૂર્ણ માહિતી. Pradhan Mantri Suryoday Yojana in Gujarati