પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી? । Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana Apply Online Gujarat

Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana Apply Online Gujarat

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now Youtube Subscribe ભારત માં ઘણા બધા લોકો મકાન વિહોણા છે અને અત્યારે મકાન બનાવવું પણ ઘણું મુશ્કેલ છે તે સમસ્યા ને ધ્યાન માં લઈ પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના હેઠળ લોકો ને મકાન બનાવવા માટે ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને શહેરી વિસ્તારમાં રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- ની સહાય આપવામાં આવે છે. … Read more