પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના (PMJJBY) 2022: રજિસ્ટ્રેશન, પાત્રતા, લાભો અને અરજીની પ્રક્રિયા

દેશના નાગરિકોને પોલિસીનો લાભ આપવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 9 મે 2015ના રોજ પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.  આ યોજના ભારતીય જીવન વીમા નિગમ અને અન્ય ખાનગી વીમા કંપનીઓ દ્વારા જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવી રહી છે.  જો આ યોજના હેઠળ ભાગ લેનારા લોકો 55 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં કોઈ કારણસર મૃત્યુ પામે છે, તો જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના હેઠળ તેમના કુટુંબના નોમિનીને 2 લાખ રૂપિયાનું વળતર મળશે. સરકાર દ્વારા વીમો આપવામાં આવશે (તેથી આ યોજના હેઠળ, તેમના પરિવારના નોમિનીને તેમની સરકાર દ્વારા 2 લાખ રૂપિયાનો જીવન વીમો આપવામાં આવશે.

pm jivan jyoti vima yojana

Table Of Contents

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના 2022

પોલિસી પ્લાન લેવા માટે નાગરિકોની ઓછામાં ઓછી ઉંમર 18 વર્ષ અને મહત્તમ 50 વર્ષની હોવી જોઈએ.) 55 વર્ષની છે.  પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના એ ભારત સરકારની એક ખૂબ જ સારી પહેલ છે, જેના કારણે માત્ર ગરીબ અને વંચિત લોકોને જ વીમો મળશે જ, પરંતુ તેમના બાળકોને પણ ભવિષ્યમાં આ યોજનામાંથી અઢળક નાણાં મળશે. રસ ધરાવતા લોકો દેશના આ પ્રધાનમંત્રી જીવનના લાભાર્થીઓ જો તમારે જ્યોતિ વીમા યોજનાનો લાભ લેવો હોય તો તેમણે આ યોજના હેઠળ અરજી કરવાની રહેશે.


યોજના હેઠળ પ્રીમિયમની રકમમાં કરવામાં આવેલ પુનરાવર્તન


કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 31 મે 2022ના રોજ પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાના પ્રીમિયમ દરોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.  આ યોજનાના પ્રીમિયમ દરોમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય પ્રતિકૂળ દાવાઓના લાંબા સમયથી અનુભવને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે.  હવે આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓએ દરરોજ ₹1.25નું પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડશે.  જે અંતર્ગત હવે પ્રીમિયમની રકમ દર મહિને ₹330 થી વધીને ₹436 થશે.  આ યોજના 2015માં શરૂ કરવામાં આવી હતી.  છેલ્લા 7 વર્ષમાં આ યોજના હેઠળ પ્રીમિયમ દરમાં કોઈ સુધારો થયો નથી.  31 માર્ચ 2022 સુધીમાં, આ યોજના હેઠળ સક્રિય ગ્રાહકોની સંખ્યા 6.4 મિલિયન નોંધવામાં આવી છે.


આ પણ વાંચો :


PMJJBY પ્રીમિયમની રકમ

આ પ્લાન હેઠળ પોલિસીધારકે દર વર્ષે 436 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ જમા કરાવવું પડશે.  જે દર વર્ષે મે મહિનામાં ગ્રાહકના બચત ખાતામાંથી ઓટો-ડેબિટ કરવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ, EWS અને BPL સહિત લગભગ તમામ આવક જૂથોના તમામ નાગરિકો માટે પ્રીમિયમનો પોષણક્ષમ દર ઉપલબ્ધ છે |  પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના હેઠળ વીમા કવચ એ જ વર્ષની 1લી જૂનથી શરૂ થશે અને આવતા વર્ષે 31મી મે સુધી રહેશે.  PMJJBY માં વીમો ખરીદવા માટે કોઈ તબીબી તપાસ જરૂરી નથી.

 • LIC/વીમા કંપનીને વીમા પ્રીમિયમ - રૂ. 289/-
 • બીસી/માઈક્રો/કોર્પોરેટ/એજન્ટ માટે ખર્ચની ભરપાઈ – રૂ.30/-
 • સહભાગી બેંકની વહીવટી ફીની ભરપાઈ – રૂ. 11/-
 • કુલ પ્રીમિયમ - રૂ. 436/- માત્ર

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના હાઈલાઈટ 


યોજનાનું નામ

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના

કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા

યોજનાનો હેતુ

ગરીબ લોકો ને વીમો પ્રદાન કરવાનો

લાભાર્થી

ભારત દેશ ના નાગરિક

સત્તાવાર વેબસાઇટ

https://www.jansuraksha.gov.in/

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાનો હેતુ

દેશના લોકો માટે આ એક ખૂબ જ સારી યોજના છે જેઓ તેમના ગયા પછી પણ તેમના પરિવારને સામાજિક સુરક્ષા આપવા માંગે છે. યોજના હેઠળ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી 2 લાખ રૂપિયાની રકમ પોલિસી ધારકના પરિવારને આપવામાં આવશે. જેથી તે પોતાનું જીવન સારી રીતે જીવી શકે.  આ યોજના દ્વારા ભારતીય નાગરિકોને PMJJBY સાથે આવરી લેવાના છે.આ યોજના દ્વારા માત્ર ગરીબ અને વંચિત વર્ગને જ વીમો મળશે.


પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાના લાભો

 • દેશના 18 થી 50 વર્ષના નાગરિકો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.
 • આ યોજના હેઠળ, પોલિસી ધારકના મૃત્યુ પછી, પોલિસી ધારકના પરિવારને આ યોજના હેઠળ વર્ષ-દર વર્ષે PMJJBY રિન્યૂ કરી શકાય છે.  આ પ્લાનના સભ્યએ 436 રૂપિયાનું વાર્ષિક પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડશે.  2 લાખનો જીવન વીમો આપવામાં આવશે.
 • PMJJBY નો લાભ લેવા માટે, અરજદારે આ યોજના હેઠળ અરજી કરવાની રહેશે.
 • આ યોજના હેઠળ વાર્ષિક હપ્તો દરેક વાર્ષિક કવરેજ સમયગાળા દરમિયાન 31મી મે પહેલા ચૂકવવામાં આવે છે.
 • જો વાર્ષિક હપ્તો આ તારીખ પહેલાં જમા કરાવી શકાતો નથી, તો સારા સ્વાસ્થ્યની સ્વ-ઘોષણા સાથે એકમ રકમમાં સંપૂર્ણ વાર્ષિક પ્રીમિયમ ચૂકવીને પોલિસીનું નવીકરણ કરી શકાય છે.

જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાના કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ

 • પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના ખરીદવા માટે તમારે કોઈપણ પ્રકારની તબીબી તપાસ કરાવવાની જરૂર નથી.
 • PM જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના ખરીદવા માટે, તમારી લઘુત્તમ ઉંમર 18 વર્ષથી 50 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
 • PMJJBY ની પાકતી ઉંમર 55 વર્ષ છે.
 • આ પ્લાન દર વર્ષે રિન્યુ કરવાનો રહેશે.
 • આ યોજના હેઠળ વીમાની રકમ ₹ 200000 છે.
 • પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાની નોંધણીનો સમયગાળો 1 જૂનથી 31 મે સુધીનો છે.
 • અરજી કર્યા પછી 45 દિવસ સુધી દાવો કરી શકાતો નથી.  તમે 45 દિવસ પછી જ દાવો દાખલ કરી શકો છો.

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાની પાત્રતા

 • આ યોજના હેઠળ પોલિસી લેનારા નાગરિકોની ઉંમર માત્ર 18 થી 50 વર્ષની હોવી જોઈએ.
 • આ ટ્રામ પ્લાન હેઠળ, પોલિસી ધારકે પ્રતિ વર્ષ 436 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડશે.
 • આ યોજના હેઠળ પોલિસીધારક માટે બેંક ખાતું હોવું ફરજિયાત છે.કારણ કે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી રકમ સીધી લાભાર્થીના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
 • ગ્રાહકે દર વર્ષે 31મી મેના રોજ અથવા તે પહેલાં ઓટો ડેબિટ સમયે બેંક ખાતામાં જરૂરી બેલેન્સ જાળવવાનું રહેશે.

જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાના દસ્તાવેજો

 • અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 • ઓળખપત્ર
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
 • મોબાઇલ નંબર
 • પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો

પીએમ જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના સમાપ્ત

સભ્યના જીવન પરની ખાતરી નીચેનામાંથી કોઈપણ કારણોસર સમાપ્ત થઈ શકે છે.

 • બેંકમાં ખાતું બંધ કરવાના કિસ્સામાં.
 • બેંક ખાતામાં પ્રીમિયમની રકમ ઉપલબ્ધ ન હોવાના કિસ્સામાં.
 • 55 વર્ષની ઉંમરે પહોંચવા પર.
 • વ્યક્તિ પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના માત્ર એક જ વીમા કંપની અથવા માત્ર એક જ બેંકમાંથી લઈ શકે છે.

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

દેશના રસ ધરાવતા લાભાર્થીઓ કે જેઓ જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે અરજી કરવા માગે છે, તો તેઓએ પોતાની જે બેંક માં ખાતું છે ત્યાં જવાનું રહેશે અને બેંક અધિકારી ને કહેવાનું કે પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના અરજી કરવાનું છે.


ત્યાર બાદ તે તમને પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના ફોર્મ આપશે અને પછી તમારે ફોર્મ ભરી અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ સાથે બેંક માં ફોર્મ જમાં કરવાનું રહેશે.


પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના માટે કેવી રીતે દાવો કરવો?

 • જે વ્યક્તિનો વીમો લેવામાં આવ્યો છે તેના મૃત્યુ પછી તેનો નોમિની જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના હેઠળ દાવો કરી શકે છે.
 • આ પછી, સૌ પ્રથમ, પોલિસી ધારકના નોમિનીએ બેંકનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
 • પછી નોમિનીએ બેંકમાંથી પ્રધાન મંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા ક્લેમ ફોર્મ અને ડિસ્ચાર્જ રસીદ લેવાની રહેશે.
 • પછી નોમિનીએ મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર અને રદ કરેલ ચેકના ફોટા સાથે દાવો ફોર્મ અને ડિસ્ચાર્જ રસીદ ફોર્મ સબમિટ કરવાનું રહેશે.

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના ફોર્મ ડાઉનલોડ પ્રક્રિયા

 • સૌ પ્રથમ તમારે પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે. https://jansuraksha.gov.in
 • હવે તમારી સામે હોમ પેજ ખુલશે.
 • હોમ પેજ પર તમારે ફોર્મના વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારી સ્ક્રીન પર એક નવું પેજ ખુલશે.
 • આ પેજ પર તમારે પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજનાના વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારી સ્ક્રીન પર નીચેના વિકલ્પો ખુલશે.
 • Application Forms (અરજી ફોર્મ)
 • Claim Form (ક્લેમ ફોર્મ)
 • તમારે તમારી જરૂરિયાત મુજબ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • તે પછી તમારે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે.
 • આ રીતે તમે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકશો.

નિયમો જોવા માટેની પ્રક્રિયા

 • સૌ પ્રથમ તમારે જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના ના નિયમો જોવા માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે.
 • હવે તમારી સામે હોમ પેજ ખુલશે.
 • તે પછી તમારે Rules ના વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારી સ્ક્રીન પર તમામ નિયમોની યાદી ખુલશે.
 • તમારે આ સૂચિમાંથી તમારી જરૂરિયાત મુજબ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • સંબંધિત માહિતી તમારા કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર હશે.

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના હેલ્પલાઈન નંબર

અમે તમને આ લેખમાં પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે.  જો તમને હજુ પણ કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના હેલ્પલાઈન નંબર પર સંપર્ક કરીને તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ લાવી શકો છો.  હેલ્પલાઇન નંબર 18001801111 / 1800110001 છે.


આ પણ વાંચો : 

Post a Comment

Previous Post Next Post