કોવીડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું? | How to Download Covid Vaccine Certificate Online in Gujarati

કોરોના માટે વેક્સિન હવે લગભગ વધતું જાય છે અને વધારે લોકો એ કોરોના માટે રસીકરણ કરાવી લીધું છે. અને હવે 12 વર્ષ થી વધારે ઉમર ના બાળકો માટે પણ રસીકરણ ચાલુ કરી દેવાના આવ્યું છે. રસીકરણનો જે મુખ્ય વિષય એ છે કે ભારત દેશ ને આ કોરોના મહામારી થી મુક્ત કરવો. તો ચાલો જાણીયે કે કોવીડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ શું છે ?, કોવીડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ શા માટે જરૂરી છે?, કોવીડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું?

Table Of Contents 

 1. કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ શું છે?

 2. મોબાઇલ દ્વારા કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

 3. કોવિન-પોર્ટલ દ્વારા કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

 4. આરોગ્ય સેતુ એપ દ્વારા કોવિડ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

 5. ઉમંગ એપ દ્વારા કોવિડ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

 6. ડિજીલોકર એપ દ્વારા કોવિડ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

 7. બીજા ડોઝ નું COVID vaccine certificate કેવી રીતે download કરવું?

કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ શું છે (What is COVID vaccine certificate in Gujarati)

કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ ની ભવિષ્ય માં જરૂર પડી શકે છે. એક જ આધાર પર હવે તમે કોઈ દેશ અથવા તો તમારા દેશને પણ કોઈ રાજ્યમાં સુરક્ષિત કરો. તેથી કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ સાંભળીને રાખો. એનો આધાર પર તમને સરકાર આગળ જવાની ઇજાજત આપશે. તમે કહો કે એક વેક્સિન સર્ટિફિકેટ પણ નથી કારણ કે એક રીતે હવે એક પ્રમાણપત્ર છે જે જીવનના આધાર પર તમે તમારા આવનારા લોકોનું મૂલ્યાંકન કરી શકો છો. આ સર્ટીફીકેટના આધાર પર પણ તમે કઈ નોકરી કરી રહ્યા છો, સાથે જ સરકારી કામો પણ આવવાના સમયે તેની જરૂર પડશે.


મોબાઇલ દ્વારા કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?( Download Covid Certificate through Mobile)

કોવિડ-19 રસીકરણ પ્રમાણપત્ર રસીકરણના પેલા અને બીજા ડોઝ માટે અલગથી જારી કરવામાં આવે છે.  રસીકરણ પ્રમાણપત્ર એ પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર વ્યક્તિને વિદેશ પ્રવાસમાં સરળતા પ્રદાન કરવા માટે જારી કરવામાં આવે છે, જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરી શકો છો.  કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ નીચેની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને આધાર કાર્ડ દ્વારા ડાઉનલોડ કરી શકાય છે:


 1. Cowin પોર્ટલ

 2. આરોગ્ય સેતુ એપ

 3. ઉમંગ એપ

 4. Digi-Locker એપ


એકવાર તમે તમારા મોબાઇલ પર ઉપરોક્ત કોઈપણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો તે પછી તમે આગળના પગલા સાથે આગળ વધી શકો છો, ફક્ત તમારો નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો, પછી તમારા મોબાઇલ નંબર પર પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો અને ડાઉનલોડ બટનને ક્લિક કરો.  અમે એક પછી એક કોવિડ-19 રસીકરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તમામ રીતોમાંથી પસાર થઈશું:


આ પણ વાંચો :


કોવિન-પોર્ટલ દ્વારા કોવિડ વેક્સિન સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું? (Download Vaccine Certificate through Cowin-Portal)

STEP 1: Cowin પોર્ટલ https://selfregistration.cowin.gov.in/ ની મુલાકાત લો.


STEP 2: તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.STEP 3: તમારા મોબાઈલ નંબર પર મળેલ "OTP" દાખલ કરો.STEP 4: "Certificate" બટન પર ક્લિક કરો.STEP 5: "Download"
બટન પર ક્લિક કરો.ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો અને રાખો.


આરોગ્ય સેતુ એપ દ્વારા કોવિડ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?(Download Covid Certificate through Arogya Setu App)

STEP 1: પ્લે સ્ટોર/એપ સ્ટોર પર જાઓ અને આરોગ્ય સેતુ એપ શોધો.

STEP 2: એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને ઇન્સ્ટોલ કરો.

STEP 3: હવે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર વડે સાઇન ઇન કરો.

STEP 4: "Vaccination" બટન પર ક્લિક કરો.STEP 5: રસીકરણ વખતે જે મોબાઈલ નંબર આપ્યો હોઈ એ દાખલ કરો. અને OTP નાખોSTEP 6: કોવિડ 19 પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો.


ઉમંગ એપ દ્વારા કોવિડ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?(Download Covid Certificate through Umang App)

STEP 1: તમારા મોબાઈલ પર એપ સ્ટોર/પ્લે સ્ટોર ખોલો.

STEP 2: ઉમંગ એપ શોધો

STEP 3: ઉમંગ એપ ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરો.

STEP 4: હવે, સાઇન ઇન કરો અને “Whatsnew” આઇકોન પર ક્લિક કરો.

STEP 5: Cowin Tab પર ક્લિક કરો અને રસી પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો પસંદ કરો.

STEP 6: પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે વ્યક્તિનું નામ દાખલ કરો.

STEP 7: ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે કોવિડ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરો અને પ્રિન્ટઆઉટ લો.


ડિજીલોકર એપ દ્વારા કોવિડ સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?(Download Covid Certificate through Digilocker App)

પ્લે સ્ટોર/એપ સ્ટોર ખોલો.

ડિજીલોકર શોધો અને ડાઉનલોડ કરો.

ડિજીલોકર એપ પર નોંધણી કરો.

હવે, "કેન્દ્ર સરકાર" ટેબ પર ક્લિક કરો.

કુટુંબ આરોગ્ય અને કલ્યાણ મંત્રાલય (MOHFW) બટન પસંદ કરો.

Vaccine Certificate” બટન પર ક્લિક કરો.

હવે તમારું 13 અંકનો સંદર્ભ ID દાખલ કરો

ડાઉનલોડ બટન પર ક્લિક કરો.


બીજા ડોઝ નું COVID vaccine certificate કેવી રીતે download કરવું? (Download 2nd Dose vaccination certificate)

જેમને રસીકરણના બીજા અને અંતિમ ડોઝ સાથે ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યું છે તેઓ હવે તેમના આધાર કાર્ડ અને તેમના મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને તેમના બીજા ડોઝ રસીકરણ પ્રમાણપત્રને ડાઉનલોડ કરી શકે છે.  તમે નીચેની પદ્ધતિઓ દ્વારા Cowin રસીકરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકો છો:


 1. Digi-Locker એપ

 2. આરોગ્ય સેતુ એપ

 3. ઉમંગ એપ

 4. Cowin પોર્ટલ


સતાવાર વેબસાઈટ

https://www.cowin.gov.in


આ પણ વાંચો :

Post a Comment

0 Comments