અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સહાયક ક્લાર્ક ભરતી 2024 – ખાલી જગ્યાઓ : 731, લાયકાત, પગાર અને અરજી પ્રક્રિયા જાણો | AMC Sahayak Clerk, Sahayak Tech Supervisor Recruitment 2024

AMC Recruitment 2024

અમદાવાદ મ્યુનસિપાલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ્સ 731 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર. AMC Recruitment 2024