પંડિત દીન દયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના । Pandit Dindayal upadhyay avas yojana in Gujarati

WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now Youtube Subscribe પંડિત દિન દયાળ યોજના ગુજરાત સરકારે રાજ્યના ગરીબ લોકોને આપી છે કે જેમની સરકાર દ્વારા પ્લોટ આપવામાં આવ્યો છે અથવા ખરીદ્યો છે, પરંતુ તે પ્લોટમાં મકાન બનાવવા માટે પૈસા નથી અથવા તેમની પાસે તેમના કાચા મકાનનું નવીનીકરણ કરવા માટે પૈસા નથી. તેણે પોતાનું પાકું મકાન … Read more