હર હર શંભુ ગીત | Har Har Shambhu Lyrics In Gujarati | અભિલિપ્સા પાંડા અને જીતુ શર્મા

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

હર હર શંભુ ગીત – અભિલિપ્સા પાંડા, જીતુ શર્મા એ પરંપરાગત દ્વારા આપવામાં આવેલ સંગીત સાથેનું નવીનતમ ભક્તિ ગીત છે. હર હર શંભુના ગીતો જીતુ શર્માએ લખ્યા છે,

#Ad

હર હર શંભુ સોંગ ની વિગતો | Har Har Shambhu Song Details In Gujarati 

ગીત

હર હર શંભુ

હર હર શંભુ ગાયક

#Ad

અભિલિપ્સા પાંડા, જીતુ શર્મા

સંગીતકાર(ઓ)

પરંપરાગત

લેખક

#Ad

જીતુ શર્મા, પરંપરાગત

લેબલ(©)

અલ્ટ્રોન મ્યુઝિક


#Ad

હર હર શંભુ ગીત | Har Har Shambhu Lyrics in Gujarati 

હર-હર શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

હર-હર શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

#Ad

કપૂરગૌરમ કરુણાવતારમ સંસારસારમ ભુજગેન્દ્રહરમ

કપૂરગૌરમ કરુણાવતારમ સંસારસારમ ભુજગેન્દ્રહરમ

સદા વસંત હૃદયારવિંદે ભવમ્ ભવાની સાહિત્યમ્ નમામિ

સદા વસંત હૃદયારવિંદે ભવમ્ ભવાની સાહિત્યમ્ નમામિ

#Ad

હર-હર શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

હર-હર શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

#Ad

સનંદમાનંદવને વસંતમ આનંદકંદમ હતપાપવૃન્દમ

સનંદમાનંદવને વસંતમ આનંદકંદમ હતપાપવૃન્દમ

વારાણસીનાથમનાથનાથમ્ શ્રી વિશ્વનાથમ્ શરણમ્ પ્રપદ્યે

વારાણસીનાથમનાથનાથમ્ શ્રી વિશ્વનાથમ્ શરણમ્ પ્રપદ્યે

હર-હર શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

હર-હર શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

અવન્તિકાય વિહિતાવતારં મુક્તિપ્રદાય ચ સજ્જનમ્

અવન્તિકાય વિહિતાવતારં મુક્તિપ્રદાય ચ સજ્જનમ્

અકાલમૃત્યોઃ વંદે મહાકાલમહાસુરેશમ્ સાચવવા માટે

અકાલમૃત્યોઃ વંદે મહાકાલમહાસુરેશમ્ સાચવવા માટે

હર-હર શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

હર-હર શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

નાગેન્દ્રહરાય ત્રિલોચનાયા ભસ્માઙ્ગા રાગે મહેશ્વરાય

નાગેન્દ્રહરાય ત્રિલોચનાયા ભસ્માઙ્ગા રાગે મહેશ્વરાય

નિત્યાય શુદ્ધાય દિગમ્બરાય તસ્મૈ ન કરાય નમઃ શિવાય

નિત્યાય શુદ્ધાય દિગમ્બરાય તસ્મૈ ન કરાય નમઃ શિવાય

હર-હર શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

હર-હર શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ

શંભુ (શંભુ), શંભુ (શંભુ), શિવ મહાદેવ
જાણો શ્રાવણ મહિના નું મહત્વ અને શાં માટે લોકો શ્રાવણ મહિના ના સોમવાર રહે છે?

હર હર શંભુ ગીત નો વિડીયો | Har Har Shambhu Song Video

Har har shambhu lyrics pdf download 
Har har shambhu Gujarati lyrics pdf download


હર હર શંભુ ગીત માટે પૂછાતાં પ્રશ્નો – FAQs 

પ્રશ્ન 1: “હર હર શંભુ” ગીતના બોલ કોણે લખ્યા છે?

જીતુ શર્મા, ટ્રેડિશનલ એ “હર હર શંભુ” ના ગીતો લખ્યા છે.

પ્રશ્ન 2: “હર હર શંભુ” ગીતના ગાયક (સિંગર) કોણ છે?

અભિલિપ્સા પાંડા, જીતુ શર્માએ “હર હર શંભુ” ગીત ગાયું છે.

પ્રશ્ન 3: “હર હર શંભુ” ગીત માટે સંગીત કોણે આપ્યું?

“હર હર શંભુ” ગીત માટે પરંપરાગત સંગીત આપ્યું છે.

Leave a Comment