ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ આન્સર કી 2024 ચેક અને ડાઉનલોડ કરો આ રીતે | Gujarat Forest Answer key Download – gsssb.gujarat.gov.in

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ આન્સર કી 2024 બહાર પાડવામાં આવી છે: ગુજરાત સેકન્ડરી સર્વિસ સિલેકશન બોર્ડ (GSSSB) એ તેની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પર ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પોસ્ટ માટે પ્રોવિઝનલ આન્સર કી બહાર પાડી છે. ફોરેસ્ટ ગાર્ડની જગ્યાઓ માટેની લેખિત પરીક્ષા 8મી ફેબ્રુઆરી, 2024ના રોજ રાજ્યભરમાં લેવામાં આવી હતી. ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પોસ્ટ માટે લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેલા તમામ ઉમેદવારો GSSSB https://gsssb.gujarat.gov ની અધિકૃત વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ આન્સર કી 2024 ડાઉનલોડ કરો

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પોસ્ટ માટે આન્સર કી ડાઉનલોડ કરવા માટે, તમારે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે. તમારે હોમ પેજ પર મહત્વપૂર્ણ લિંક વિભાગ પર ઉપલબ્ધ સંબંધિત લિંક પર ક્લિક કરવું પડશે. વૈકલ્પિક રીતે ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ આન્સર કી 2024 પણ નીચે આપેલ લિંક દ્વારા સીધી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

gsssb.gujarat.gov ફોરેસ્ટ ગાર્ડ આન્સર કી 2024

InstitutionGujarat Secondary Service Selection Board (GSSSB) 
Post NameForest Guard
Exam DateFebruary 8th, 2024
Provisional Answer key status Out
Last Date to Raise Objection March 17, 2024
Official Websitewww.gsssb.gujarat.gov.in 

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ આન્સર કી 2024 કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી?

લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેલા ઉમેદવારો નીચે આપેલા પગલાંને અનુસર્યા પછી અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી કામચલાઉ આન્સર કી કમ રિસ્પોન્સ શીટ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

  • પગલું 1 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ (GSSSB) ની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લો – gsssb.gujarat.gov.in.
  • પગલું 2: લિંક પર ક્લિક કરો જાહેરાત ક્રમાંક: FOREST/202223/1, વન રક્ષક (ફોરેસ્ટ ગાર્ડ), વર્ગ-૩ની તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૪ દરમિયાન તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૪ દરમિયાન આયોજનમાં આવેલી CBRTની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી કમ હોમ પેજ પર પ્રતિભાવ શીટ.
  • પગલું 3: તમારે હોમ પેજ પરની લિંક પર તમારા લૉગિન ઓળખપત્રો પ્રદાન કરવા પડશે.
  • પગલું 4: તમને જરૂરી એડમિટ કાર્ડ નવી વિંડોમાં મળશે.
  • પગલું 5: ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે તેને ડાઉનલોડ કરો અને સાચવો.  

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ આન્સર કી 2024 પછી શું કરવું?

ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી આન્સર કી ડાઉનલોડ કરી શકે છે અને તેને પ્રશ્ન પુસ્તિકામાંથી મેચ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. અધિકૃત વેબસાઇટ પર આપેલ માર્ગદર્શિકાને અનુસર્યા પછી તમે તમારો વાંધો, જો કોઈ હોય તો, ઉઠાવી શકો છો. તમે નીચે આપેલા પગલાંને અનુસર્યા પછી સંબંધિત પ્રશ્ન ID નંબર સાથે કામચલાઉ આન્સર કી કમ રિસ્પોન્સ શીટ દ્વારા તમારો વાંધો ઉઠાવી શકો છો. ફોરેસ્ટ ગાર્ડની જગ્યાઓ માટે વાંધો ઉઠાવવાની છેલ્લી તારીખ માર્ચ 17, 2024 છે.

આ પણ વાંચો :

#Ad

Leave a Comment