ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી મેરિટ લિસ્ટ 2023 ડાઉનલોડ | Gujarat Anganwadi Bharti Merit List 2023 Download

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

Anganwadi Bharti Merit List 2023 Gujarat: Gujarat Anganwadi Bharti Merit List 2023 | Gujarat Anganwadi Bharti Reject List 2023, Gujarat Anganwadi Recruitment District Wise | Anganwadi Worker, Helper, Assistant Recruitment 2023, Today’s Published Official Gujarat Anganwadi Bharti Merit List & Reject List 2023

તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી મેરીટ લીસ્ટ ની રાહ જોતા હશો તે આજે આવી ગયું છે હવે તમે મેરીટ લીસ્ટ ચેક કરી શકો છો કે તમારું નામ આવ્યું છે કે નહીં.

#Ad

આજના લેખમાં આપણે જાણીશું કે ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી નું મેરીટ લીસ્ટ કેવી રીતે ચેક કરવું. અને તમે કેવી રીતે ચેક કરી શકો છો તમારું નામ તેમાં આવ્યું છે કે રિજેક્ટ થયું છે તો આ આર્ટીકલ છેલ્લે સુધી વાંચવા વિનંતી.

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી મેરીટ લીસ્ટ 2023 કેવી રીતે ચેક કરવું?

 • સૌપ્રથમ તમારે e-hrms ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ઉપર જવાનું રહેશે જેની લીંક નીચે આપેલી છે. https://e-hrms.gujarat.gov.in 
 • ત્યારબાદ તમારે Recruitment મેનુ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે સિલેક્ટ Merit/Reject List ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • પછી તમારો જિલ્લો અને  જે પોસ્ટ માટે તમે અરજી કરી છે તે સિલેક્ટ કરો.
 • હવે તમને તમારા જિલ્લાના નામ તાલુકા નું નામ અને ગામનું નામ દેખાશે.
 • તેમાં તમારે View Merit પર ક્લિક કરવાનું રહેશે એટલે તમને લિસ્ટ જોવા મળશે.

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી રિજેક્ટ લીસ્ટ 2023 કેવી રીતે ચેક કરવું?

 • સૌપ્રથમ તમારે e-hrms ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ઉપર જવાનું રહેશે જેની લીંક નીચે આપેલી છે. https://e-hrms.gujarat.gov.in 
 • ત્યારબાદ તમારે Recruitment મેનુ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે સિલેક્ટ Merit/Reject List ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • પછી તમારો જિલ્લો અને  જે પોસ્ટ માટે તમે અરજી કરી છે તે સિલેક્ટ કરો.
 • હવે તમને તમારા જિલ્લાના નામ તાલુકા નું નામ અને ગામનું નામ દેખાશે.
 • તેમાં તમારે Reject List પર ક્લિક કરવાનું રહેશે એટલે તમને લિસ્ટ જોવા મળશે.

જિલ્લા પ્રમાણે ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી મેરીટ લિસ્ટ 2023 | Gujarat Anganwadi Bharti Merit List 2023

જીલ્લા મુજબની યાદીમેરીટ લિસ્ટ
સુરત આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
તાપી આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
અમરેલી આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
મોરબી આંગણવાડી આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
સાબરકાંઠા આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
બનાસકાંઠા આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
આણંદ આંગણવાડી ભરતી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
અમદાવાદ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
સુરેન્દ્રનગર આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
ગાંધીનગર આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
અરવલ્લી આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
ભાવનગર આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
જૂનાગઢ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
મહેસાણા આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
કચ્છ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
બોટાદ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
ડાંગ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
દેવભૂમિ-દ્વારકા આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
ગીરસોમનાથ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
પોરબંદર આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
પાટણ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
નર્મદા આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
રાજકોટ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
નવસારી આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
મહિસાગર આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
વડોદરા આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
ભરૂચ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
વલસાડ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
દાહોદ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
છોટા ઉદેપુર આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
ખેડા આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
પંચમહાલ આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here
જામનગર આંગણવાડી ભારતી મેરિટ લિસ્ટ 2023Click Here

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી મેરિટ લિસ્ટ 2023 ડાઉનલોડ Download PDF

District Wise ListNotification
Surat Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Tapi Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Amreli Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Morbi Anganwadi Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Sabarkantha Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Banaskantha Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Anand Anganwadi Recruitment Bharti Merit List 2023Click Here
Ahmedabad Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Surendranagar Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Gandhinagar Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Aravalli Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Bhavnagar Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Junagadh Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Mehsana Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Kutch Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Botad Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Dang Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Devbhumi-Dwarka Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Girsomnath Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Porbandar Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Patan Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Narmada Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Rajkot Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Navsari Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Mahisagar Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Vadodara Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Bharuch Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Valsad Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Dahod Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Chhota Udaipur Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Kheda Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Panchmahal Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here
Jamnagar Anganwadi Bharti Merit List 2023Click Here

Gujarat Anganwadi Bharti Merit List 2023 Download PDF

#Ad

આ પણ વાંચો: 

Leave a Comment