ભાવનગર મહાનગર પાલિકા ભરતી 2024 : લાયકાત : કોલેજ | Bhavnagar municipal corporation Bharti 2024

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Youtube Subscribe

Bhavnagar municipal corporation Bharti 2024 :  Bhavnagar municipal corporation Bharti (BMC) દ્વારા જરૂરિયાત મુજબ 10 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભરતી માં ઈચ્છા ધરાવતા ઉમેદવાર 08/03/2024 થી 23/03/2024 સુધી અરજી કરી શકે છે. 

આ લેખ માં ભાવનગર મહાનગર પાલિકા ભરતીi ની વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે Bhavnagar municipal corporation Bharti 2024 વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે નીચે આપેલ છે. તેથી લેખ અંત સુધી વાંચવા વિંનતી.

#Ad

Bhavnagar municipal corporation Recruitment 2024 Highlight

ભરતી બોર્ડ ભાવનગર મહાનગર પાલિકા
પોસ્ટ નું નામવિવધ જગ્યાઓ
ખાલી જગ્યાઓ10
ભરતી નું સ્થાનભાવનગર
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ23 માર્ચ 2024
અરજી કરવાની પ્રક્રિયાઓનલાઇન
અમારા Whatsapp ગ્રુપ માં જોડાવ

ભરતી ની પોસ્ટ : 

 • ગાયનેકોલોજિસ્ટ
 • બાળરોગ ચિકિત્સક
 • ચીફ ફાયર ઓફિસર
 • સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર
 • ડેપ્યુટી ચીફ એકાઉન્ટન્ટ
 • વેટરનરી ઓફિસર
 • ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ (ઇલેક્ટ્રિકલ)
 • સ્વિમિંગ પ્રશિક્ષક (સ્ત્રી)

કુલ ખાલી જગ્યાઓ : 

ટોટલ : 10

લાયકાત

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને ભરતી ની નોટિફિકેશન વાંચો.

આ પણ વાંચો :

#Ad

ભાવનગર મહાનગર પાલિકા ભરતી 2024 માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?  | Bhavnagar municipal corporation bharti Apply Online Gujarati 

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌપ્રથમ તમારે https://ojas.gujarat.gov.in ની વેબસાઈટ ઉપર જવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે “Apply Online”  ઉપર ક્લિક કરવાનું અને GSSSB પર સિલેકટ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ JMC ( Bhavnagar Municipal Corporation )પર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ BMC/૨૦૨૪૨૫/૧૬ જાહેરાત ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • પછી તમને નીચે “Apply Online” નું બટન જોવા મળશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તેમાં તમારે બધી Personal Details ભરવાની.
 • Personal Details ભર્યા બાદ તમારે Educational Details ભરવા માટે Educational Qualification ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ઉપરની શરતો મંજૂર કરીને સ્વીકાર્યા બાદ તમારી “yes” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તમારી અરજી ફોર્મ ભરાઈ જશે.
 • ત્યારબાદ તમારી સેવ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તમારી સામે તમારા એપ્લિકેશન નંબર જનરેટ થશે તે તમારે સાચવીને રાખવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ તમારે Upload Photograph ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને એપ્લિકેશન અને જન્મ તારીખ નાખીને ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે ત્યારબાદ તમારે ફોટો અને તમારી સિગ્નેચર બંને અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • (Photo અને Signature Upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature jpg format માં (10 KB સાઇઝથી વધારે નહિ તે રીતે) computer માં હોવા જોઇએ.

ફોટા ની સાઇઝ ઓછી કરવાની સરળ રીત જાણો

 • હવે Online Application ટેબ માં જઈ ને Confirm Application પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જો ભૂલ જણાય તો Edit બટન પર ક્લિક કરી ફોર્મ સુધારી લેવું.
 • ત્યારબાદ Confirm Application નંબર તમને જોવા મળશે જે તમારે સાચવી ને રાખવા.
 • પછી તમારે Print Application પર ક્લિક કરી ને Select Job પર ક્લિક કરી ને application ફોર્મ ડાઉનોલડ કરવાનું રહેશે.

આ પણ વાંચો :

અરજી કરવા માટે ફોર્મ ડાઉનલોડઅહી ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ23 માર્ચ 2024
નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરો
WhatsAppp Group માં જોડાવJoin Now

આ લેખ માત્ર માહિતી પ્રદાન કરવા હેતુ થી બનાવેલ છે. કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

ભરતી માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો – FAQs

પ્ર.1 : Bhavnagar municipal corporation bharti 2024 માટે છેલ્લી તારીખ શું છે?

જ : ભાવનગર મહાનગર પાલિકા ભરતી 2024 છેલ્લી તારીખ 23 માર્ચ 2024 સુધી

#Ad
પ્ર.2 : Bhavnagar municipal corporation bharti 2024 ની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે?

જ : ભાવનગર મહાનગર પાલિકા ભરતી 2024 ની અરજી કરવાની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in

Leave a Comment