વિદ્યુત સહાયક, એકાઉન્ટ ઓફિસર અને અન્ય જગ્યાઓ માટે GSECL ભરતી 2023

Vidhyut Sahayak Bharti 2023 GSECL: ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કોર્પોરેશન લિમિટેડે વિદ્યુત સહાયક, એકાઉન્ટ ઓફિસર્સ અને અન્ય પોસ્ટ્સ (GSECL Recruitment for Vidyut Sahayak, Account Officer and Other Posts 2023) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. 

તમે GSECL વિદ્યુત સહાયક, એકાઉન્ટ ઓફિસર્સ અને અન્ય પોસ્ટની ભરતી માટે નીચે આપેલી અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે જોઈ શકો છો.  વિદ્યુત સહાયક, એકાઉન્ટ ઓફિસર અને અન્ય પોસ્ટ્સ 2023 માટે GSECL ભરતી માટે સંપૂર્ણ માહિતી જાણો.


વિદ્યુત સહાયક ભરતી 2023 માટે GSECL ભરતી - GSECL Recruitment for Vidyut Sahayak Recruitment 2023

પોસ્ટ્સ - જગ્યાઓ :

 • એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર: 06
 • શ્રમ કલ્યાણ અધિકારી (Labour Welfare Officer): 03
 • નાયબ અધિક્ષક (એકાઉન્ટ્સ) - (Deputy Superintendent): 10
 • ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મિકેનિક: 40
 • લેબ ટેસ્ટર: 05
 • વિદ્યુત સહાયક (જુનિયર એન્જિનિયર-પર્યાવરણ): 02
 • વિદ્યુત સહાયક (જુનિયર આસિસ્ટન્ટ): 40
 • વિદ્યુત સહાયક (પ્લાન્ટ એટેન્ડન્ટ Gr.-I) ઇલેક્ટ્રિકલ: 85
 • VS (પ્લાન્ટ એટેન્ડન્ટ Gr.-I) મિકેનિકલ: 68


કુલ નં. પોસ્ટ્સ:

 • 259 ખાલી જગ્યાઓ

ઉંમર મર્યાદા:

 • UR, SEBC અને EWS ઉમેદવારો માટે રૂ.500.00 (GST સહિત).
 • ST, SC અને PwD ઉમેદવારો માટે રૂ.250.00 (GST સહિત).
 • ઉમેદવારે ક્રેડિટ કાર્ડ / ડેબિટ કાર્ડ / નેટ બેન્કિંગ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી ફી ભરવાની રહેશે.
 • બેંક ચાર્જ ઉમેદવારે ઉઠાવવો પડશે.

એકવાર ચૂકવેલ અરજી ફી કોઈપણ સંજોગોમાં રિફંડ કરવામાં આવશે નહીં અથવા પછીની કોઈપણ ભરતી પ્રક્રિયામાં ગોઠવવામાં આવશે નહીં.

વિદ્યુત સહાયક માટે GSECL ભરતીની મહત્વની તારીખો:

 • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 03-01-2023
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 23-01-2023

વિદ્યુત સહાયક માટે GSECL ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?:

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.


સત્તાવાર વેબસાઇટ: અહીં ક્લિક કરો


ઓનલાઈન અરજી કરો: અહીં ક્લિક કરો

વિદ્યુત સહાયક ભરતી માટે નોટિફિકેશન - Vidhyut Sahayak Bharti 2023 GSECL Download Notification


એકાઉન્ટ્સ ઓફિસરની જગ્યા માટે જાહેરાત

Click Here

શ્રમ કલ્યાણ અધિકારીની જગ્યા માટે જાહેરાત (Labour Welfare Officer)

Click Here

ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ (એકાઉન્ટ્સ) ની જગ્યા માટે જાહેરાત

Click Here

ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મિકેનિકની જગ્યા માટે જાહેરાત

Click Here

લેબ ટેસ્ટરની જગ્યા માટે જાહેરાત

Click Here

VS(JE)Environment ની પોસ્ટ માટે જાહેરાત

Click Here

VS (જુનિયર આસિસ્ટન્ટ) ની પોસ્ટ માટે જાહેરાત

Click Here

VS (પ્લાન્ટ એટેન્ડન્ટ) ઈલેક્ટ્રિકલ/મિકેનિકલની જગ્યા માટે જાહેરાત

Click Here


મહત્વપૂર્ણ સૂચના : કૃપા કરીને સતાવાર વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.


વોટ્સએપ ગ્રૂપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ટેલીગ્રામ ગ્રૂપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો


FAQs

પ્રશ્ન 1 : GSECL વિદ્યુત સહાયક ભરતી 2023 માટેની અરજીની અંતિમ તારીખ શું છે?

જવાબ : GSECL વિદ્યુત સહાયક ભરતી 2023 માટેની ઓનલાઈન અરજીઓ 23મી જાન્યુઆરી 2023 સુધી સ્વીકારવામાં આવશે.


પ્રશ્ન 2 : GSECL વિદ્યુત સહાયક ભરતી 2023 કેટલી ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે?

જવાબ : સત્તાવાર સૂચના મુજબ, GSECL વિદ્યુત સહાયક ભરતી 2023 હેઠળ વિવિધ જગ્યાઓ માટે 259 ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે.


આ પણ વાંચો:

આયુષ્માન ભારત યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી

ઘરે બેઠા એજન્ટ વગર ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવો

ચૂંટણી કાર્ડ માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

પાન કાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી ?Post a Comment

Previous Post Next Post