ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 - ખાલી જગ્યાઓ 98083 | India Post Office Recruitment 2022

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઑફિસ ભરતી 2022: તમામ સરકારી નોકરી ઇચ્છુકો માટે સારા સમાચાર છે કારણ કે ઇન્ડિયા પોસ્ટ ઑફિસે વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે બમ્પર ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડી છે.  ઈન્ડિયા પોસ્ટ સત્તાવાર વેબસાઈટ indiapost.gov.in પર પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ અને અન્ય જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે જે આ લેખ માં તમને કુલ ખાલી જગ્યાઓ ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા, પાત્રતાના માપદંડો, અરજી ફી, અરજી કરવાનાં પગલાં વગેરે જેવી વિગતો માટે લેખમાં જાઓ.

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 – Overview


India Post Requirement 2022

ભરતી બોર્ડ

ભારતીય પોસ્ટ

પોસ્ટ

પોસ્ટમેન, મેઇલ ગાર્ડ, MTS

ખાલી જગ્યાઓ 

98,083

કેટેગરી

સરકારી નોકરી

અરજી કરવાની પ્રકિયા

ઓનલાઇન

પસંદગી પ્રકિયા

મેરીટ આધારિત

નોકરીનું સ્થાન

23 સર્કલ

સત્તાવાર વેબસાઇટ 

indiapost.gov.in

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 નોટિફિકેશન 

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022ની નોટિફિકેશન અને નોંધણીની તારીખો તેની અધિકૃત વેબસાઈટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે જેમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે 98,083 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવશે જેમાં તમામ ભરતી વિગતો જેવી કે ઓનલાઈન અરજી કરવાની તારીખો, ખાલી જગ્યાઓ, પાત્રતા માપદંડો અને અરજી ફી સામેલ છે. 

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 – મહત્વની તારીખો

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 નોટિફિકેશનની સાથે ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી ડ્રાઈવ સંબંધિત તમામ મહત્વની તારીખો બહાર પાડવામાં આવશે અને ઈન્ડિયા પોસ્ટ રિક્રુટમેન્ટ 2022 માટેનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ નીચેના કોષ્ટકમાં અપડેટ કરવામાં આવશે.


ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 – મહત્વની તારીખો

નોટિફિકેશન રિલીઝ તારીખ

સપ્ટેમ્બર 2022 (બીજા અઠવાડિયે)

અરજી કરવાની તારીખ

જણાવવા માં આવશે

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

જણાવવા માં આવશે

અરજી ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ

જણાવવા માં આવશે

ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી ની ખાલી જગ્યાઓ 2022

ભારતના 23 સર્કલમાં પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ અને MTSની જગ્યાઓ માટે ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 દ્વારા કુલ 98,083 ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે.


પોસ્ટ મુજબની ખાલી જગ્યાઓ નીચે ટેબલ માં  બતાવવામાં આવી છે.


ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 - પોસ્ટ મુજબ ખાલી જગ્યાઓ

પોસ્ટમેન 

59,099

મેઈલગાર્ડ 

1,445

મલ્ટી-ટાસ્કિંગ (MTS) 

37,539

કુલ જગ્યાઓ

98,083


વિવિધ જગ્યાઓ માટે પ્રદેશ મુજબની ખાલી જગ્યાઓ નીચે ટેબલ માં બતાવવામાં આવી છે.


India Post Recruitment Vacancy 2022 – Region-wise
CirclePostman VacancyMail Guard VacancyMTS Vacancy
Andhra Pradesh22891081166
Assam93473747
Bihar1851951956
Chattisgarh61316346
Delhi2903202667
Gujarat4524742530
Harayana104324818
Himachal Pradesh42307383
Jammu & Kashmir395NA401
Jharkhand88914600
Karnataka3887901754
Kerala2930741424
Madhya Pradesh2062521268
Maharashtra98841475478
North East581NA358
Odisha153270881
Punjab1824291178
Rajasthan2135631336
Tamil Nadu61301283361
Telangana155382878
Uttar Pradesh49921163911
Uttarakhand67408399
West Bengal52311553744
Total59099144537539

ભારતીય પોસ્ટ ભરતી ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 માટે રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સતાવાર વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે અથવા સીધી ઓનલાઈન અરજી કરો લિંક પર ક્લિક કરીને નીચે આપવામાં આવશે. ઈન્ડિયા પોસ્ટ ટૂંક સમયમાં ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022ને તેની અધિકૃત વેબસાઈટ indiapost.gov.in પર ઓનલાઈન લિંક લાગુ કરવા સક્રિય કરશે.  એવું સૂચન કરવામાં આવે છે કે ઉમેદવારોએ વહેલી તકે અગાઉથી સારી રીતે અરજી કરવી જોઈએ. ઓનલાઈન અરજી કરવાની સીધી લિંક નીચે દર્શાવેલ છે.


“લીંક જાહેર કરવામાં આવી નથી ટૂંક સમયમાં અહીંયા અપડેટ થશે”


ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી અરજી ફી - India Post Office Recruitment Application Fee

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી હેઠળની તમામ જગ્યાઓ માટેની અરજી ફી રૂ. 100/-.


તમામ-મહિલા ઉમેદવારો, SC/ST ઉમેદવારો, PWD ઉમેદવારો અને ટ્રાન્સવુમન ઉમેદવારોને અરજી ફી ભરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 – પાત્રતા માપદંડ

ઉમેદવારોએ વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભારતીય પોસ્ટ ભરતી 2022 માટે જરૂરી તમામ પાત્રતા માપદંડો જાણતા હોવા જોઈએ. પોસ્ટમેન, મેઈલગાર્ડ અને MTS ની પોસ્ટ માટે પાત્રતા માપદંડો જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત અને વય મર્યાદા નીચે દર્શાવેલ છે.

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 – શૈક્ષણિક લાયકાત (Education Qualification)

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે ખાલી જગ્યાઓ માટે પાત્ર બનવા માટે જરૂરી લાયકાત માપદંડો હોવા જોઈએ. વિવિધ જગ્યાઓ માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત નીચે ટેબલ માં જણાવેલ છે.


ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 – શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટમેન

ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી 10/12 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

મેઈલગાર્ડ

ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી 10/12 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ. મૂળભૂત કમ્પ્યુટર નું જ્ઞાન આવશ્યક છે.

MTS


ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 – વય મર્યાદા (Age Limit)

ભારત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 માટે વિવિધ જગ્યાઓ માટે નિર્ધારિત મહત્તમ અને લઘુત્તમ વય મર્યાદા 18 થી 32 વર્ષ છે.


સરકારના ધારાધોરણો મુજબ આરક્ષિત વર્ગોને વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.


કેટેગરી 

ઉંમર છૂટછાટ

અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ (SC/ST)

5 વર્ષ

અન્ય પછાત વર્ગો (ઓબીસી) 

3 વર્ષ

આર્થિક રીતે નબળા વિભાગો (EWS) 

કોઈ છૂટછાટ નથી

વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (PwD) 

10 વર્ષ

વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (PwD) + OBC 

13 વર્ષ

વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (PwD) + SC/ST

15 વર્ષ

ભારતીય પોસ્ટ ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા - Selection Process

MTS, મેઇલ ગાર્ડ અથવા પોસ્ટમેનની પોસ્ટ માટે ઇન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 હેઠળ પસંદગી ઉમેદવારોની શૈક્ષણિક લાયકાતના આધારે કરવામાં આવશે, સંબંધિત સત્તાધિકારી દ્વારા બહુવિધ મેરિટ લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવશે.

ભારતીય પોસ્ટ ભરતી 2022 માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો– FAQs

પ્રશ્ન 1: ઇન્ડિયા પોસ્ટ 2022 ભરતી માટે કેટલી ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે?

ઈન્ડિયા પોસ્ટે પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ અને મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ માટે 98,083 જગ્યાઓ બહાર પાડી છે.


પ્રશ્ન 2: ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2022 માટે વય મર્યાદા કેટલી છે?

ભારત પોસ્ટ ભરતી 2022 માટે વય મર્યાદા 18 થી 32 વર્ષ છે.


પ્રશ્ન 3: ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 માટે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે?

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવાર ધો 10/12 પાસ હોવો જોઈએ.


પ્રશ્ન 4: ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 માટે અરજી ફી કેટલી છે?

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 માં તમામ પોસ્ટ્સ માટેની અરજી ફી રૂ.  100/- 


(તમામ-મહિલા ઉમેદવારો, SC/ST ઉમેદવારો, PWD ઉમેદવારો અને ટ્રાન્સવુમન ઉમેદવારોને અરજી ફી ભરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

)

Post a Comment

Previous Post Next Post