ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ના નવા નિયમોઃ હવે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ આધાર કાર્ડના સરનામા પર બનશે, આ છે નિયમો

હવે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવવા માટે આધાર કાર્ડ સાથે જિલ્લામાં જવું પડશે.  હવે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવું જરૂરી છે.

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ નવા નિયમોઃ કેન્દ્ર સરકારે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ બનાવવાના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે.  નવા નિયમો અનુસાર, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ તે જિલ્લામાંથી બનાવી શકાય છે જેનું સરનામું તમારા આધાર કાર્ડ પર છે.  અત્યાર સુધી તમે કોઈપણ જિલ્લામાંથી ડીએલ બનાવી શકતા હતા, પરંતુ હવે એવું નથી.


સરકારે લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ બનાવવાના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે.  હવે તમારે લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે આધાર કાર્ડ સાથે જિલ્લામાં જવું પડશે.  ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ માટે અરજી કરનારાઓએ માત્ર ઓનલાઈન જ ટેસ્ટ આપવાની રહેશે.  હવે ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવું જરૂરી છે.  આ નવો નિયમ ઓનલાઈન અરજી કરનારાઓ માટે છે.

બાયોમેટ્રિક ટેસ્ટ થશે

નવા નિયમમાં, જો તમે લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ કાયમી/કાયમી બનાવવા માંગતા હો, તો તમારે તે જ જિલ્લામાં જઈને તે કરાવવું પડશે.  આ માટે ઉમેદવારે તેના આધારમાં આપેલા સરનામાના જિલ્લામાં જવાનું રહેશે.  કાયમી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે, અરજદારે બાયોમેટ્રિક ટેસ્ટ આપવી પડશે.

આ માટે ફેરફાર કર્યા

લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ફેસલેસ ટેસ્ટ હોવાથી કેન્દ્ર સરકારે નિયમમાં ફેરફાર કર્યો છે.  મેન્યુઅલ ટેસ્ટમાં, અરજદાર કોઈપણ જિલ્લામાંથી બનાવેલ લર્નિંગ ડીએલ મેળવી શકે છે.  ફેસલેસ ટેસ્ટમાં સરનામું આધાર કાર્ડથી જ વેરિફિકેશન કરવામાં આવશે, જેથી જ્યાંથી આધાર કાર્ડ બને છે ત્યાંથી હવે લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવવામાં આવશે.

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ વિના ભારે દંડ

દેશમાં નવા મોટર વ્હીકલ એક્ટ હેઠળ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ વગર વાહન ચલાવવા પર 5,000ના દંડની જોગવાઈ છે.  જો તમારી પાસે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ નથી તો જલ્દી કરાવી લો.


આ પણ વાંચો : 

ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

પાન કાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી ?
2 Comments

Previous Post Next Post