કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ભરતી 2022 : ખાલી જગ્યાઓ 13404 । KVS Recruitment 2022 । Kendriya Vidyalaya Recruitment 2022

Kendriya Vidyalaya Recruitment 2022 : કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠન ભરતી 2022 નોટિફિકેશન, કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ભરતી 2022 13404 ટીચિંગ અને નોન-ટીચિંગ પોસ્ટ્સ માટે ઓનલાઈન ફોર્મ અરજી કરો કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠન 13404 જગ્યાઓ માટે ભરતી નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ ભરતીઓ ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગની જગ્યાઓ પર કરવામાં આવશે. આ અંતર્ગત આસિસ્ટન્ટ કમિશનર, પ્રિન્સિપાલ, વાઈસ પ્રિન્સિપાલ, ટીજીટી, પીજીટી, પીઆરટી, લાઈબ્રેરિયન, આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર, આસિસ્ટન્ટ, હિન્દી ટ્રાન્સલેટર, સ્ટેનોગ્રાફર સહિતની વિવિધ જગ્યાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. Kendriya Vidyalaya Bharti 2022, kendriya vidyalaya sangathan recruitment, kendriya vidyalaya teacher recruitment, kvs recruitment 2022 notification

KVS Recruitment 2022 । Kendriya Vidyalaya Recruitment 2022

KVS Recruitment Notification 2022  - કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ભરતી 2022 નોટિફિકેશન

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠનમાં ભરતીનું સપનું જોતા યુવાનો માટે આ એક મોટી તક છે. કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠન દ્વારા કુલ 13404 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવી છે. KVS ભરતી 2022 ભરતી શૈક્ષણિક અને બિન-શૈક્ષણિક પોસ્ટ પર કરવામાં આવી રહી છે. લાંબા સમય બાદ કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠનમાં આટલી મોટી ભરતીનું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. KVS ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 26 ડિસેમ્બર 2022 સુધી રાખવામાં આવી છે. kvs recruitment 2022 notificationKendriya Vidyalaya Recruitment 2022 Overview

Organization Name

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠન (KVS)

Post Name

Teaching and Non-Teaching Posts

Advt No.

KVS Recruitment 2022

Total Posts

13404 Vacancy

Salary/ Pay Scale

પોસ્ટ મુજબ

Job Location

All India

Category

KVS Vacancy 2022

Mode of Apply

Online

Start Online form

5/12/2022

kvs vacancy 2022 last date to apply

26/12/2022

Official Website

kvsangathan.gov.in

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય 2022 ભરતી ની ખાલી જગ્યાઓ - Kendriya Vidyalaya Teacher Recruitment 2022 Vacancy Details

Kendriya Vidyalaya Recruitment 2022 હેઠળ, કુલ 13404 જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠન ભરતી 2022 અંતર્ગત વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવી છે. kendriya vidyalaya teacher recruitment હેઠળ પોસ્ટની સંખ્યા નીચે મુજબ રાખવામાં આવી છે.

 • પ્રાથમિક શિક્ષક: 6414 જગ્યાઓ
 • પ્રાથમિક શિક્ષક (સંગીત): 303 જગ્યાઓ
 • મદદનીશ કમિશનર: 52 જગ્યાઓ
 • પ્રિન્સિપાલ: 239 પોસ્ટ્સ
 • વાઇસ પ્રિન્સિપાલ: 203 પોસ્ટ્સ
 • પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ટીચર (PGT): 1409 પોસ્ટ્સ
 • પ્રશિક્ષિત ગ્રેજ્યુએટ ટીચર (TGT): 3176 પોસ્ટ્સ
 • ગ્રંથપાલ: 355 પોસ્ટ્સ
 • પ્રાથમિક શિક્ષક: 303 જગ્યાઓ
 • ફાયનાન્સ ઓફિસર: 06 જગ્યાઓ
 • મદદનીશ ઈજનેર: 02 જગ્યાઓ
 • સહાયક વિભાગ અધિકારી: 156 જગ્યાઓ
 • હિન્દી અનુવાદક: 11 પોસ્ટ્સ
 • વરિષ્ઠ સચિવાલય સહાયક: 322 જગ્યાઓ
 • જુનિયર સચિવાલય સહાયક: 702 પોસ્ટ્સ
 • સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-II: 54 જગ્યાઓ
 • કુલ: 13404 પોસ્ટ્સ

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય 2022 ભરતી અરજી ફી - Kendriya Vidyalaya Bharti 2022 Application Fee

KVS ભરતી 2022 માં, જનરલ, OBC અને EWS કેટેગરીની અરજી ફી નીચે મુજબ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. અરજી ફી SC, ST, PWD અને ભૂતપૂર્વ સૈનિકો માટે કોઈપણ ફી ચુકવવાની રહેતી નથી. ઉમેદવારો ઑનલાઇન મોડ દ્વારા એપ્લિકેશન ફી ચૂકવી શકે છે.


KVS Recruitment 2022 ઓનલાઈન અરજી ફી નીચે મુજબ છે. કેન્દ્રીય વિદ્યાલયની અરજી ફી નીચે પોસ્ટ મુજબ આપવામાં આવી છે.
Post

Application Fee

KVS PGT Vacancy

Rs. 1500/-

KVS TGT Vacancy

Rs. 1500/-

KVS PRT Vacancy

Rs. 1500/-

KVS Primary Teacher (Music) Vacancy

Rs. 1500/-

KVS Assistant Commissioner Vacancy

Rs. 2300/-

KVS  Principal Vacancy

Rs. 2300/-

KVS Vice–Principal Vacancy

Rs. 2300/-

KVS Librarian Vacancy

Rs. 1500/-

KVS Finance Officer Vacancy

Rs. 1500/-

KVS Assistant Engineer Vacancy

Rs. 1500/-

KVS Assistant Section Officer Vacancy

Rs. 1500/-

KVS Hindi Translator Vacancy

Rs. 1500/-

KVS Senior Secretariat Assistant Vacancy

Rs. 1200/-

KVS Junior Secretariat Assistant Vacancy

Rs. 1200/-

KVS Stenographer Grade – III Vacancy

Rs. 1200/-


KVS ભરતી 2022 પાત્રતા માપદંડ - Kendriya Vidyalaya Bharti 2022 Eligibility

તમામ ઉમેદવારો કે જેઓ આગામી KVS પરીક્ષા 2022માં બેસવાનું આયોજન કરી રહ્યાં છે. તેમણે KVS પાત્રતા માપદંડ અને વય મર્યાદાથી વાકેફ હોવા જોઈએ. KVS TGT અને PRT પોસ્ટ માટે ઉમેદવારોએ CTET પરીક્ષા 2022માં લાયક બનવું આવશ્યક છે. KVS પાત્રતા માપદંડની વિગતવાર રીતે નીચે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. માત્ર એક નજર છે.

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ભરતી 2022 KVS PGT માટે પાત્રતા માપદંડ

 • ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી માસ્ટર ડિગ્રી.
 • માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી B.Ed અથવા સમકક્ષ ડિગ્રી.
 • હિન્દી અને અંગ્રેજી મીડિયા શીખવવામાં નિપુણતા.

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ભરતી 2022 KVS TGT માટે પાત્રતા માપદંડ

 • સંબંધિત વિષયો/વિષયોના સંયોજનમાં અને એકંદરે ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે સ્નાતકની ડિગ્રી.
 • માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી B.Ed અથવા સમકક્ષ ડિગ્રી.
 • CBSE દ્વારા CTET પેપર II માં પાસ થાઓ અથવા CTET માં હાજર થાઓ.
 • હિન્દી અને અંગ્રેજી મીડિયા શીખવવામાં નિપુણતા.

Kendriya Vidyalaya Teacher Recruitment 2022 Eligibility Criteria For Primary Teacher (Music)

Post

Qualification (s)

KVS PRIMARY TEACHER

Essential:

1.  Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

Or

Senior Secondary (or it’s equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

Or

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education

Or

Graduation with at least 50% marks and Bachelor of Education (B.Ed.)*

* Who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class I-V provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE within two years of such appointment as Primary Teacher.

2.  Qualified in the Central Teacher Eligibility Test conducted by the Govt. of India.

3.  Proficiency to teach through Hindi & English media.

Desirable:

Knowledge of working on Computer.

Kendriya Vidyalaya Bharti 2022 Eligibility Criteria For KVS Principal Post

KVS Principal Post

i) Master’s Degree from a recognized university with at least 45% marks in aggregate.

ii) B.Ed or equivalent teaching degree.

Experience:

(i) Persons holding analogous posts or posts of Principals in Central/State Govt./ Autonomous organizations of Central/State Govt. in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs.7600;

(ii)Vice-Principal/Asstt. Education Officers in Central/State Govt./ Autonomous organizations of Central/State Govt. in the pay band of Rs. 15600-39100 with Grade pay of Rs. 5400 with combined services of 05 years as PGT and 02 years as Vice-Principal.

(iii) Persons holding posts of PGTs or Lecturer in Central/State Govt./ Autonomous organizations of Central/State Govt. in the pay band of Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4800 or equivalent with at least 8 years’ regular service in the aforesaid grade.

(iv) 15 years combined regular services as TGT in the pay band of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- and PGT in the Pay Band of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- out of which 03 years as PGT.

Kendriya Vidyalaya Recruitment 2022 Eligibility Criteria For KVS Vice Principal Post

KVS Vice Principal Post

i) Master’s Degree from a recognized university with at least 50% marks in aggregate.

(ii) B.Ed or equivalent teaching degree.

(iii) 2 Years experience of working on the post of Vice-Principal in Central/State Govt./Autonomous organizations of Central/State Govt.

OR

6 years experience of working on the post of PGT or Lecturer in Central State Govt. Autonomous organizations of Central/State Govt.

OR

10 years experience of working as PGT or Lecturer and TGT in Central State/ State Govt. /Autonomous organizations of Central/State Govt, of which at least 3 years should be of working on the post of PGT or Lecturer.
કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ભરતી 2022 વય મર્યાદા - Kendriya Vidyalaya Recruitment 2022 Age Limit

KVS Recruitment 2022 શિક્ષણ અને બિન-શૈક્ષણિક ખાલી જગ્યાઓ માટેની લઘુત્તમ અને મહત્તમ વય મર્યાદા પોસ્ટ મુજબ નીચે આપવામાં આવી છે:


ખાલી જગ્યાઓ

વય મર્યાદા

Principal

Minimum Age – 35 years

Maximum Age – 50 years

Vice Principal

Minimum Age – 35 years

Maximum Age – 45 years

Post Graduate Teachers (PGTs)

Maximum Age – 40 years

Trained Graduate Teachers (TGTs)

Maximum Age – 35 years

Librarian

Maximum Age – 35 years

Primary Teacher

Maximum Age – 30 years

Primary Teacher (Music)

Maximum Age – 30 years


કેન્દ્રીય વિદ્યાલય શિક્ષક ભરતી 2022 માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી? - How to Apply Online KVS Recruitment 2022?

અમે કેન્દ્રીય વિદ્યાલય શિક્ષક ભરતી 2022 તપાસવા માટેનું પગલું આપ્યું છે. KVS ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવા માટેના પગલાં પણ નીચે આપવામાં આવશે.

 • સૌ પ્રથમ, kvsangathan.nic.in ની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો
 • હોમ પેજ પરથી Latest Announcements જુઓ .
 • KVS 2022 Notification PDF શોધો અને લિંક ખોલો.
 • સૂચનામાંથી kvsangathan ભરતી વિગતો તપાસો.
 • ઑનલાઇન અરજી કરો લિંક ખોલો અને જરૂરી વિગતો દાખલ કરો.
 • અરજી ફી ચૂકવો અને અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.
 • ભવિષ્યના સંદર્ભો માટે અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લો.

Kendriya Vidyalaya Bharti 2022 - Important Links

અરજી શરુ ની તારીખ 

5 December 2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ - kvs vacancy 2022 last date to apply

26 December 2022

Apply Online

Click Here

Official Notification

Officers, Teaching (except PRT) and Non-Teaching Staff

Primary Teacher

Scheme & Syllabus

Click Here

Official Website

Click Here

Join WhatsApp Group

Click Here

Join Telegram Channel 

Click Here 


Kendriya Vidyalaya Recruitment 2022 - FAQs

પ્રશ્ન 1 : કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ભરતી 2022 માં કેટલી ખાલી જગ્યાઓ છે?

જવાબ: એકંદરે, કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ભરતી 2022 માં 13404 ટીચિંગ અને નોન-ટીચિંગ જગ્યાઓ ખાલી છે


પ્રશ્ન 2 : KVS ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે? - kvs vacancy 2022 last date to apply

જવાબ: તમે 5 ડિસેમ્બરથી 26 ડિસેમ્બર 2022 દરમિયાન કેન્દ્રીય વિદ્યાલય સંગઠન ભરતી 2022 માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકો છો.


Post a Comment

Previous Post Next Post