તલાટી કમ મંત્રી કોલ લેટર ડાઉનલોડ 2022 અને પરીક્ષા તારીખ

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) તલાટી પરીક્ષા તારીખ સંબંધિત સમાચાર 2022

Gujarat Panchayat Service Selection Board (GPSSB) Talati Exam Date related News 2022


ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GPSSB) એ GPSSB તલાટી મંત્રી અને પંચાયત સચિવ પરીક્ષાની તારીખ 2022 જાહેર કરી છે. ગુજરાત તલાટી મંત્રી પરીક્ષા જુલાઈ 2022 માં શરૂ થવા જઈ શકે છે. તલાટી મંત્રી કોલ લેટર લિંક ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે.


હજુ સુધી GPSSB બોર્ડ તરક થી કોઈ ઓફીસિયલ નોટીફિકેશન જાહેર કરવામાં આવી નથી કે તલાટી મંત્રી ની પરીક્ષા ક્યારે લેવાશે.


જે ઉમેદવારોએ તલાટી મંત્રી અને પંચાયત સચિવની જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હતું તેઓ પરીક્ષાની તારીખના થોડા દિવસો પહેલા પરીક્ષા કેન્દ્રનું નામ અને સ્થાન, GPSSB તલાટી મંત્રીનું એડમિટ કાર્ડ (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ કરી શકે છે.  GPSSB એ તલાટી મંત્રી અને પંચાયત સચિવ પરીક્ષા કેન્દ્ર ચકાસવા માટે લિંક બહાર પાડી છે.


GPSSB તલાટી મંત્રીનું એડમિટ કાર્ડ બહાર પાડ્યા પછી તમને આ વેબપેજ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે.  તમે નોંધણી નંબર અને DOB નો ઉપયોગ કરીને સત્તાવાર વેબસાઇટ gpssb.gujarat.gov.in પરથી કૉલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકો છો, પરીક્ષા શહેર અને કેન્દ્રનું નામ ચકાસી શકો છો.


Advt No.10/2021-22


પોસ્ટનું નામ: ગ્રામ પંચાયત સચિવ (તલાટી કમ મંત્રી)


પરીક્ષા તારીખ સંબંધિત સમાચાર: અહીં ક્લિક કરો


અધિકૃત વેબસાઇટ: https://gpssb.gujarat.gov.in


અગત્યની નોંધ:- કૃપા કરીને ઉપરોક્ત વિગતોને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત/સૂચના સાથે હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

Post a Comment

0 Comments